By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Fógartha ag an Aire Creed go bhfuil Margadh Mairteola Chuáit oscailte d'Fheoil agus do Tháirgí Feola na hÉireann

Tá fáilte curtha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD roimh an gcomhaontú atá bainte amach leis an Údarás Poiblí ar Bhia agus ar Chothú  Chuáit faoina mbeidh mairteoil, caoireoil agus éineoil na hÉireann incháilithe lena n-onnmhairiú chuig Cuáit.

Dúirt an tAire: “Thángthas ar an gcomhaontú seo mar thoradh ar idirbheartaíocht dhéthaobhach idir mo Roinn agus Cuáit, agus cúnamh leanúnach Ambasáid na hÉireann in Abú Daibí, lena n-áirítear an Attaché talmhaíochta i Réigiún na Murascaille atá lonnaithe san Ambasáid."

“Is léiriú ar an muinín atá ag údaráis Chuáit as na hardchaighdeáin atá ann maidir le sábháilteacht bia agus as na rialacháin dhiana in Éirinn go bhfuil an margadh seo a bheith oscailte. Is céim thábhachtach eile í chun na naisc agraibhia atá ag Éirinn le Cuáit agus le Réigiún na Murascaille tríd is tríd  a fhorbairt.

Óstáladh cuairt fionnachtana go hÉirinn d'oifigigh Chuáit i mí Márta, faoi stiúir Chóras Bianna Inbhuanaithe na hÉireann, agus  chuir sin dlús faoi na hidirbheartaíochtaí. Osclófar an margadh do mhairteoil, caoireoil agus éineoil agus do tháirgí feola

Tagann oscailt mhargadh Chuáit i ndiaidh fógra i mí Iúil  go raibh  cead faighte ag Éirinn mairteoil, caoireoil agus éineoil a onnmhairiú chuig Catar. Tá na margaí nua seo ag teacht le téama forbartha margaidh  na straitéise Foodwise 2025, faoina mbeidh An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus Bord Bia ag obair go dlúth chun líon na margaí ar fud an domhain a mbeidh rochtain ag onnmhaireoirí feola na hÉireann orthu a mhéadú.

Dúirt an tAire freisin “Tá sonraí faoi na margaí seo á gcur le tairseach rochtana margaidh an DAFM a sheol mé i mí na Bealtaine agus eiseofar Fógra do Thrádálaithe go luath. Is freagra tábhachtach ar na tionchair a d'fhéadfadh a bheith ag an mBreatimeacht  ar an earnáil margaí nua a fhás agus a fhorbairt agus is téama tábhachtach é sin i straitéis Foodwise”.

Nótaí d'Eagarthóirí:

B'ionann onnmhairí agraibhia na hÉireann go Catar agus €17.1 milliún in 2017, arbh onnmhairí Déiríochta 93% díobh.

Tá Ambasáid na hÉireann in Abú Daibí creidiúnaithe go Cuáit freisin.

Is féidir teacht ar an tairseach gréasáin rochtana margaidh a seoladh mar chuid de Ghníomhphlean Rochtana Margaidh agus onnmhairí ar  http://www.marketaccess.agriculture.gov.ie/

CRÍOCH

Date Released: 04 October 2018