By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Fáilte curtha ag an Aire Stáit Doyle roimh Sheimineár faoi Shábháilteacht i bhForaoiseacht

Chuir Andrew Doyle T.D., an tAire Stáit sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ar a bhfuil freagracht d'fhoraoiseacht  fáilte inniu roimh Sheimineár faoi Shábháilteacht i bhForaoiseacht a reáchtáil an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta (HSA) in Oifig Theagaisc i gCampas Uí Mhaoilíosa, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe.

Maidir leis an Seimineár, dúirt an tAire Stáit, “Is ríléir dom an ról tábhachtach atá ag an HSA maidir le faisnéis agus comhairle a chur ar fáil ar fud na n-earnálacha ar fad, lena n-áirítear iascaireacht, tógáil, talmhaíocht agus foraoiseacht. Is deis atá sa seimineár tráthúil seo dóibh sin atá i mbun crainn a leagan agus a bhaint chun tuiscint iomlán a fháil ar an réimse dúshlán agus guaiseacha a bhaineann leis agus léargas agus tuiscint a fháil ar chleachtais shábháilte.”

Dúirt an tAire Doyle freisin gur ceann de na hábhair éigeantacha atá le plé ag Grúpaí Aistrithe Eolais Foraoiseachta atá á gcur le chéile faoi láthair ná, 'Sláinte agus Sábháilteacht i mbainistíocht foraoise'. D'fháiltigh sé freisin roimh an deich dtreoirbhileog sábháilteachta foraoiseachta nua atá foilsithe ag an HSA ar ábhair ar nós 'Úsáid a bhaint as Sábh Slabhra Peitril' agus 'Baint Mheicniúil'.

Maidir le daoine atá ag obair in earnáil na foraoiseachta a mbíonn orthu aghaidh a thabhairt ar ghuaiseacha sábháilteachta agus sláinte, lena n-áirítear ualaigh throma a láimhseáil, ag obair taobh amuigh i dtimpeallacht dhúshlánach, crainn a leagan le sábha slabhra agus i d'aonar, mhol an tAire Stáit Doyle do gach duine atá ag obair in earnáil na foraoiseachta gach réamhchúram  riachtanach a dhéanamh agus leas a bhaint as an bhfaisnéis  a chuireann an HSA agus grúpaí foraoiseachta ar fáil. Ar deireadh dúirt sé “Cé gurb é an cuspóir atá againn an fhoraoiseacht a fhorbairt in Éirinn, tá sláinte agus sábháilteacht gach duine atá páirteach san earnáil nó bainteach léi fíorthábhachtach. Tá sé ríthábhachtach go ndéanfaimid an oiread agus is féidir linn chun timpistí a chosc san ionad oibre – an fhoraois agus an ceantar mórthimpeall sa chás seo.”

CRÍOCH

Date Released: 11 October 2018