By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Cathaoirleach nua ar Eachspórt Éireann fógartha ag an Aire Creed agus ag an Aire Ross

Tá sé fógartha inniu ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D agus ag an Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt go bhfuil Joe Reynolds ceaptha ina Chathaoirleach ar Eachspórt Éireann. Rinne an tAire Creed an ceapachán i gcomhchomhairle leis an Aire Ross.  Tá an ceapachán seo á dhéanamh i ndiaidh Athbhreithniú Indecon ar Eachspórt Éireann, inar tugadh faoi mholtaí chun atheagrú a dhéanamh ar an mbord. Tabharfar an próiseas chun críche go luath nuair a cheapfar triúr comhaltaí boird eile.

Maidir leis an gceapachán, dúirt an tAire Creed “Tá mé thar a bheith sásta gur ghlac Joe  leis an dúshlán seo a bheith ina chathaoirleach ar Bhord Eachspóirt Éireann. Tá taithí fhairsing aige san earnáil capall agus dá bharr sin beidh sé ina  Chathaoirleach den scoth chun ceannaireacht straitéiseach a chur ar fáil agus chun leanúint de  mholtaí  Indecon a chur i bhfeidhm chun fostaíocht a leathnú agus chun cur níos mó le geilleagar na hÉireann.”

Dúirt an tAire Ross “Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le Joe Reynolds as a cheapachán ina Chathaoirleach ar Bhord Eachspórt Éireann. Tá ceangal ag Joe le heachaíocht le fada agus roghnaíodh é i ndiaidh  próiseas agallaimh a bhí thar a bheith cuimsitheach agus uileghabhálach. Tá mé muiníneach go mbainfear tairbhe mhór as  an eolas agus taithí mhór atá ag Joe agus is tráthúil a cheapachán freisin toisc Cluichí Domhanda Eachaíochta FEI a bheith ar tí tosú i gCarolina Thuaidh an tseachtain seo chugainn.”

Nótaí d'Eagarthóirí:

Tá taithí mhór ag Joe Reynolds ina cheannaire chomh maith le heolas fairsing agus leathan a bheith aige ar na hearnálacha spóirt agus  tráchtála.  Tá go leor bainte amach ag Joe le breis is 30 bliain. Tá  taithí mhór aige maidir le gnó náisiúnta agus idirnáisiúnta chomh maith le cuntas teiste thar barr i ndáil le daoine agus acmhainní a bhainistiú. D'éirigh leis nuálaíocht, nuachóiriú agus rialachas a thabhairt isteach sna hearnálacha tráchtála agus spóirt araon - rud a raibh athruithe mar aon le luach do pháirtithe leasmhara i roinnt tionscal éagsúil dá mbarr.

CRÍOCH

Date Released: 07 September 2018