By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Liam Herlihy ceaptha ag an Aire ina Chathaoirleach nua ar Údarás Teagasc

D'fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. inniu, go bhfuil an tUasal Liam Herlihy ceaptha aige ina Chathaoirleach nua ar Údarás Teagasc.

Dúirt an tAire Creed; "Tá an-áthas orm Liam Herlihy a cheapadh ina Chathaoirleach ar Údarás Teagasc. Tá cuimse eolais agus taithí mhór ag Liam ag leibhéal an Bhoird a chuirfidh go mór leis an ról, agus a mbainfidh Teagasc tairbhe as d'fhonn an mhandáid atá aici chomh maith le cuspóirí a misin a bhaint amach. Tá mé muiníneach go mbeidh Liam in ann ceannaireacht láidir a chur ar fáil d'Údarás Teagasc sna blianta amach romhainn.

Bhí an tUasal Herlihy ina Ghrúp-Chathaoirleach ar Glanbia Plc ar feadh breis is 7 mbliana sa tréimhse go dtí Meitheamh 2015 agus bhí baint mhór aige le forás agus forbairt shuntasach na cuideachta. Bhí sé ina Stiúrthóir roimhe sin ar an mBord Bainne (Ornua anois) agus ar ICOS agus ceapadh é ina Chathaoirleach ar FBD Holdings i mBealtaine 2017. Bhí sé ar an mBord sin ó 2015.

Thug an tAire Creed aitheantas chomh maith don Chathaoirleach atá ag éirí as oifig, Noel Cawley. "Tá seirbhís den scoth tugtha ag Noel d'Údarás Teagasc. Chaith sé dhá théarma as a chéile ina Chathaoirleach. Tá mé an-bhuíoch as tiomantas Noel agus as an méid ollmhór atá déanta aige chun obair an Údaráis a stiúradh le linn na tréimhse sin. Thacaigh a cheannaireacht leanúnach agus éifeachtach chun straitéis agus cuspóirí na heagraíochta a bhaint amach le 10 mbliana anuas, agus bhain Teagasc agus an tionscal agraibhia araon tairbhe mhór as sin.

Ar deireadh dúirt an tAire "Guím gach rath ar Liam agus é ina Chathaoirleach ar Údarás Teagasc agus é ag tacú le Teagasc taighde comhtháite, seirbhísí comhairleacha agus oiliúna don tionscal agraibhia agus do phobail thuaithe a chur ar fáil.

Nótaí d'Eagarthóirí:

Is ceapachán 5 bliana é seo a rinneadh i ndiaidh próiseas iomaíoch arna bhainistiú ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.

An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara a cheapann aon chomhalta déag an Údaráis agus tá ionadaithe air ó eagraíochtaí feirme, an tionscal bia, na hollscoileanna, ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus ó fhoireann Theagasc.

 

CRÍOCH

 

Date Released: 07 September 2018