By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Triúr gnáthchomhaltaí boird ceaptha ar bhord Eachspórt Éireann fógartha ag an Aire Creed agus ag an Aire Ross

Tá sé fógartha inniu ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D agus ag an Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, Shane Ross T.D.,  go bhfuil Lucinda Creighton, Clare Hughes agus Mary Lambkin Coyle ceaptha ina ngnáthchomhaltaí boird ar Bhord Eachspórt Éireann.  Rinne an tAire Creed an ceapachán i gcomhchomhairle leis an Aire Ross.   Ceapadh Joe Reynolds ina Chathaoirleach ar an mBord nua le gairid agus de réir Athbhreithniú Indecon ar Eachspórt Éireann inar moladh atheagrú a dhéanamh ar an mbord.

Maidir leis na ceapacháin, dúirt an tAire Creed“Tá mé thar a bheith sásta gur ghlac Lucinda, Mary agus Clare leis na róil seo a bheith ina gcomhaltaí boird ar Bhord nua Eachspórt Éireann. Cuirfidh an t-eolas agus an taithí go léir atá acu le gné agus le dinimic nua agus dearfach an bhoird agus tá mé muiníneach go leanfaidh siad ar aghaidh chun tionscal an eachspóirt a fhorbairt agus a fhás sa tír seo in éineacht leis an gCathaoirleach nua Joe Reynolds”.

Dúirt an tAire Ross “Tá ríméad orm fáilte a chur roimh Lucinda, Mary agus Clare ar Bhord Eachspórt Éireann agus guím gach rath orthu. Tá mé cinnte go mbainfidh an Bord tairbhe as an taithí éagsúil atá acu agus as a gcuid scileanna fairsinge ina gcuimsítear rialachas, gnó agus beartas poiblí.  Tá mé thar a bheith tógtha leis na hathchóirithe atá curtha i bhfeidhm in Eachspórt Éireann ó foilsíodh tuarascáil Indecon in 2017. Tá an Bord nua in áit mhaith anois le hEachspórt Éireann agus leis an eachaíocht in Éirinn a threorú chun barr na hacmhainneachta a bhaint amach.

Nótaí d'Eagarthóirí

Tá suim ag Lucinda Creighton i gcapaill le fada an lá agus tá taithí fhairsing aici sa reachtaíocht, i mbeartas poiblí agus i riarachán poiblí i ndiaidh  di bheith ina comhalta de Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus ina Teachta Dála sa ról mar Aire Gnóthaí Eorpacha. Tá gairmréim fhada ag Mary Lambkin ina hacadóir agus ina ceannaire ar an scoil ghnó, ar eascair roinnt ról as ar nós a bheith ina Príomhfheidhmeannach agus ina Cathaoirleach, bhí  sí ina Déan ar Scoil Ghnó UCD agus is í Cathaoirleach ar Barclaycard International Payments Ltd. í faoi láthair. Tá a héirim chinn ghnó léirithe ag Clare Hughes trí roinnt gnólachtaí nuathionscanta ar éirigh go maith leo agus níl aon cheist faoi chomh tábhachtach is atá  tionscal na gcapall di.

CRÍOCH

Date Released: 11 September 2018