By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

An tEolas is Déanaí maidir le Caomhnú Náisiúnta Fodair tugtha don Aire Creed

Inniu, ag cruinniú de chuid ghrúpa Páirtithe Leasmhara Fodair i dTulach Mhór chuir an tAire Creed fáilte roimh an dul chun cinn atá á dhéanamh chun an bhearna fodair a líonadh don gheimhreadh atá romhainn. Léirigh torthaí an tsuirbhé is déanaí áfach go bhfuil tuilleadh le déanamh ag líon suntasach feirmeoirí sula gcomhlíonfar a riachtanais fodair.

Mhol an tAire Creed d'fheirmeoirí leanúint den mhéid is mó fodair  agus is féidir a tháirgeadh, fiú nuair atá a ndóthain  fodair acu dóibh féin. Léirítear sa dara suirbhé náisiúnta ar fhodar a rinne Teagasc go bhfuil dul chun cinn maith déanta  chun an ganntanas fodair atá fós ann a líonadh, agus an ganntanas náisiúnta laghdaithe ó 28% de réir mar a bhí measta go luath i mí Iúil go dtí easnamh 11% inniu. Tá easnamh suntasach fós i gceist áfach ar go leor feirmeacha.

Dúirt an tAire 'Is léir ón bhfaisnéis a scaipeadh inniu go bhfuil dul chun cinn suntasach á dhéanamh, go mór mór de bharr iarrachtaí pháirtithe leasmhara an ghrúpa. Mar a dúirt mé cheana, níl aon réiteach ar leith ann, ach tá sé ríthábhachtach an méid fodair a thairgtear go náisiúnta a uasmhéadú an fómhar seo ionas go líonfar an t-easnamh  atá fós ann, easnamh a d'fhéadfadh a bheith an-mhór i gcónaí  do go leor feirmeoirí beostoic. Molaim do na feirmeoirí sin leanúint de a bheith i dteagmháil lena gcomhairleoirí feirme  maidir leis an mbealach is fearr lena gcás féin a bhainistiú.’

Cé go bhfuil na chéad lastais fodair faoin mbeart €4.25 milliún Allmhairithe Fodair tar éis an tír a bhaint amach, d'áitigh an tAire cé gur tionscnamh tábhachtach é seo chun tacú le feirmeoirí, tá sé níos tábhachtaí  fós táirgeadh an fhómhair a uasmhéadú toisc gurb é sin an bealach is cost-éifeachtúla chun an bhearna a laghdú. Tá na sonraí is déanaí ó Theagasc  ina léirítear go bhfuil gnáthphátrúin fáis féir ar ais mar a bhíonn go hiondúil  sa chuid is mó den tír le seachtain anuas thar a bheith tráthúil.

Maidir le táirgeadh féir an fhómhair tharraing an tAire Creed aird ar na solúbthachtaí a bronnadh inar ceadaíodh leasú a chur amach go dtí deireadh mhí Mheán Fómhair agus go dtí deireadh mhí Dheireadh Fómhair i gcás leasuithe orgánacha.

Mheabhraigh sé d'fheirmeoirí chomh maith gurb é Dé Luain seo chugainn, an 17 Meán Fómhair an dáta deiridh le hiarratais a chur isteach faoin mBeart Dreasachta um Tháirgeadh Fodair d'Fheirmeoirí Curaíochta. Dúirt sé go bhfuil sé tábhachtach go mbeimid san áit cheart chun an méid is mó íocaíochtaí a dhéanamh faoi na scéimeanna ar fad an fómhar seo, lena n-áirítear tríd an líon níos mó réamhíocaíochtaí a fuarthas le gairid ó Choimisiún an AE agus a mbeidh €260 milliúin i réamhíocaíochtaí breise mar thoradh orthu an fómhar seo. Is gné thábhachtach í seo chun cur le  sreabhadh airgid níos mó ar fheirmeacha.

Mhol an tAire obair an ghrúpa idir-ghníomhaireachta a thugann na páirtithe leasmhara ar fad le chéile agus dúirt sé go leanfadh sé de a bheith i dteagmháil leis  i rith an fhómhair.

  CRÍOCH

Date Released: 13 September 2018