By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh Réamhíocaíocht 70% a bheith ceadaithe faoi Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí 2019 agus 85% faoi scéimeanna RDP

Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh Réamhíocaíocht 70% a bheith ceadaithe faoi Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí 2019 agus 85% faoi scéimeanna RDP

Tá sé deimhnithe ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, T.D gur ghlac an Coimisiún Eorpach lena iarratas maidir le réamhíocaíochtaí a sholáthar ag ráta níos airde faoi Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí (BPS) 2019 agus faoi roinnt Scéimeanna Forbartha Tuaithe.

Tá méadú ó 50% go dtí 70% tagtha ar ráta na réamhíocaíochta iníoctha faoi BPS ón 16 Deireadh Fómhair ar aghaidh mar thoradh ar aighneacht a cuireadh ar aghaidh chuig Coimisiún an AE.  Chomh maith leis sin, tá méadú ar ráta na réamhíocaíochtaí faoi scéimeanna Forbartha Tuaithe ar nós Glas agus Scéim Leasa na gCaorach ó 75% go dtí 85%.

Mhínigh an tAire go ndearna sé teagmháil leis an gCoimisinéir um Thalmhaíocht mar gheall ar na deacrachtaí sa mhargadh i gcás roinnt earnálacha.  Dúirt sé freisin “Tuigim go maith an tábhacht a bhaineann leis an Íocaíocht Bhunúsach agus leis na Scéimeanna Forbartha Tuaithe éagsúla d'fheirmeoirí agus do gheilleagar na tuaithe i gcoitinne, agus táim aireach maidir le deacrachtaí atá sa mhargadh faoi láthair chomh maith.  Mar sin, táim an-sásta a dheimhniú go bhfuil na rátaí réamhíocaíochta méadaithe seo ceadaithe anois.”

Maidir le Scéim na Limistéar faoi Shrianta Nádúrtha (ANC) go háirithe, luaigh an tAire go bhfuil an buiséad iomlán don Scéim seo méadaithe arís i mbliana go dtí €250m.  De bhun athruithe ar Rialacháin AE, is in dhá ghála a dhéanfar íocaíochtaí faoi Scéim ANC i mbliana.  Amhail blianta roimhe seo, táthar ag súil go cuirfear leis an gcéad ghála 85% i lár mhí Mheán Fómhair.  Ina dhiaidh sin, cuirfear tús le híocaíochtaí comhardaithe 15% go luath i mí na Nollag.

Dúirt an tAire ar deireadh “Scríobhfaidh mo Roinnse chuig gach feirmeoir go luath chun sceideal na n-íocaíochtaí atá le déanamh faoi scéimeanna éagsúla sna míonna atá romhainn a chur in iúl dóibh.  Trí na híocaíochtaí seo, leantar de rannchuidiú ríthábhachtach a chur ar fáil i ndáil le hinbhuanaitheacht agus forbairt leanúnach sa gheilleagar tuaithe”

CRÍOCH

Date Released: 28 August 2019