By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Creed i mbun Cainteanna le Coimisinéir Iascaigh nua an AE maidir leis an mBreatimeacht

Chas an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara Michael Creed TD le Virginijus Sinkevičius, Coimisinéir Iascaigh nua an AE sa Bhruiséil inniu chun an Breatimeacht a phlé.

Dúirt an tAire “Bhí ríméad orm casadh leis an gCoimisinéir Sinkevičius agus chuaigh an t-eolas agus an tuiscint atá aige ar na tionchair a d'fhéadfadh a bheith ag Breatimeacht ar fhlíteanna na hÉireann agus ar fhlíteanna an AE i gcoitinne i bhfeidhm go mór orm. Bhí plé iontach againn faoina ríthábhachtach is atá sé a chinntiú go mbeidh an idirbheartaíocht ar na hiascaigh fite fuaite go dlúth leis an idirbheartaíocht ghinearálta ar an gcaidreamh amach anseo i gcomhréir leis an Dearbhú Polaitiúil comhaontaithe.

Bhí cruinniú déthaobhach idir an tAire Creed agus an Coimisinéir Sinkevičius maidir leis an mBreatimeacht agus cúrsaí eile a bhaineann le hiascaigh le linn na hIdirbheartaíochta Bliantúla maidir le Cuótaí Iascaigh atá ar siúl sa Bhruiséil.

 

CRÍOCH

Date Released: 17 December 2019