By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

An tEolas is Déanaí maidir le hobair an Tascfhórsa Mairteola

Reáchtáladh an chéad chruinniú de chuid an Tascfhórsa Mairteola an 3 Nollaig. Foilseofar miontuairiscí agus tuairiscí chun dáta ón gcruinniú sin ar láithreán gréasáin an DAFM Dé Céadaoin an 18 Nollaig:

https://www.agriculture.gov.ie/farmingsectors/beef/beeftaskforce/

 Reáchtálfar an chéad chruinniú eile de chuid an Tascfhórsa Mairteola  an 9 Eanáir 2020.  Tá cuireadh tugtha do mhiondíoltóirí as Éireann agus do mhiondíoltóirí as an Ríocht Aontaithe a bheith páirteach ann agus treochtaí agus riachtanais an mhargaidh a phlé, go háirithe maidir leis na critéir bónais in-spec don Chóras Íocaíochta Caighdeáin atá i bhfeidhm in earnáil mairteola na hÉireann faoi láthair. 

Mar chuid den Chomhaontú i ndáil leis an Earnáil Mairteola i mí Mheán Fómhair, choimisiúnaigh an DAFM staidéar comhairleoireachta maidir leis na critéir bónais in-spec seo.

 

 CRÍOCH

Date Released: 16 December 2019