By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Fógartha ag Creed go bhfuil €13.4m le híoc le 98,000 feirmeoir in aisíocaíocht faoi Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí

Tá sé fógartha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D inniu go bhfuiltear tosaithe ag íoc ar ais €13.4 milliún le thart ar 98,000 feirmeoir. Baineadh an t-airgead sin as a gcuid íocaíochtaí faoi Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí (BPS) 2017 de réir na rialach um Smacht Airgeadais, agus táthar á íoc ar ais anois de réir rialacháin an AE.

Dúirt an tAire Creed ‘Tá mé sásta a dheimhniú go bhfuil na híocaíochtaí seo, €13.4 milliún ina n-iomlán, á n-aisíoc le feirmeoirí atá incháilithe  Dúirt an tAire freisin go dtabharfadh na híocaíochtaí seo “an méid iomlán a íocfar le feirmeoirí na hÉireann faoi Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí 2018 suas go €1.19 billiún”.

Nótaí d'eagarthóirí

I gcomhthéacs nós imeachta bhuiséadach bliantúil an Aontais Eorpaigh, bíonn asbhaintí airgeadais (1.4% i leith laghdú na bliana 2018) i gceist i gcás roinnt íocaíochtaí díreacha de bharr meicníocht smachta airgeadais a chuireann na Ballstáit i bhfeidhm chun Cúlchiste a bheith ar fáil don Aontas Eorpach i gcás Géarchéim Airgeadais. Is chun tacaíocht bhreise a chur ar fáil don earnáil talmhaíochta atá an cúlchiste géarchéime ann sa chás go dtarlódh géarchéim mhór a chuirfeadh isteach ar tháirgeadh nó ar dháileadh talmhaíochta. Sa chás nach ndéantar an Cúlchiste Géarchéime a chur i ngníomh i rith na bliana airgeadais, nó nach n-úsáidtear é ina iomlán, aisíoctar an t-iarmhéid leis na feirmeoirí i rith na bliana airgeadais ina dhiaidh sin agus is dá bhrí sin atá an aisíocaíocht á déanamh anois.

 

 

 Minster Creed Announces €13.4m Basic Payment Scheme Refund to 98,000 farmers

 

CRÍOCH

                       

Date Released: 01 July 2019