By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Maoiniú do Thionscadail Turasóireachta Agraibhia fógartha ag an Aire Creed

I ndiaidh glao ar thograí do Thionscnaimh Turasóireachta Agraibhia a dhéanamh i mí Bealtaine faoi Chiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe 2019, tá an dá thionscadal déag a gheobhaidh maoiniú ón Roinn fógartha ag an Aire Creed. 

Dúirt an tAire Creed  “Tá mé sásta tacú leis na tionscnaimh seo in earnáil bheoga na turasóireachta agraibhia agus forbairt a dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta go dtí seo. Leagtar béim i Food Wise 2025 ar an ngaol nádúrtha atá idir agraibhia agus turasóireacht áitiúil. Creidim go bhfuil an turasóireacht agraibhia ríthábhachtach do cheantair thuaithe chun na daoine, an taobh tíre, an stair agus an cultúr a chur i láthair trí na táirgí talmhaíochta, bia agus dí agus bia áitiúil atá le fáil iontu.  Ina theannta sin, cuirtear deiseanna ar fáil do ghnóthaí faoin tuath, lena n-áirítear feirmeoirí, táirgeoirí agus ceardaithe chun a gcuid táirgí agus seirbhísí a fhorbairt, nascadh leis an bpobal agus le cuairteoirí agus feabhas a chur ar scileanna agus ar an dea-chleachtas”. 

Nótaí don Eagarthóir:

 • Tá maoiniú á chur ar fáil do na tionscadail seo a leanas:
  • Comhairle Chontae Cheatharlach – €25,000
  • Taste Kerry - €18,000
  • Comhairle Chontae Laoise  - €24,850
  • Comhairle Chontae na Gaillimhe - €25,000
  • Comhairle Contae an Chabháin  - €18,200
  • O’Connell Marketing/Taste Wexford - €25,000
  • Boyne Valley - €15,000
  • Táirgeoirí Bia Thiobraid Árann - €21,385
  • Féile Bia Iarthar Phort Láirge - €24,755
  • Blaiseadh de Thulach Mhór - €12,881
  • Ciorcal Bia Bhaile Shláine - €15,000
  • Conair Bhia Shligigh - €17,500

 Agri-Food Tourism Projects

 

CRÍOCH

Date Released: 30 June 2019