By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh an gcomhaontú atá déanta idir an AE agus an tSín maidir leis na Táisc Gheografacha a Chosaint An tAire chun cuairt trádála go dtí an tSín a stiúradh an tseachtain seo chugainn, ag cur leis an dul chun cinn atá déanta maidir le monarchana mairteola nua a cheadú

D'fháiltigh an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, T.D. inniu roimh an gcomhaontú suntasach atá déanta idir an AE agus an tSín maidir le Táisc Gheografacha a Chosaint.

 

Dúirt an tAire Creed; “Áirítear sa gcomhaontú seo 2 Thásc Gheografacha Éireannacha - Uisce Beatha Éireannach agus Uachtar Éireannach, ar táisc iad anois a mbeidh cosaint acu faoin dlí sa tSín ar chomórtas éagórach ó tháirgí bréige, atá faoi bhun an chaighdeáin, a dtugtar le fios orthu gur táirgí "de chuid na hÉireann" iad. Tá sé seo ríthábhachtach chun tacú le honnmhairiú táirgí na hÉireann a mhéadú amach anseo. Tá buíochas tuillte ag an gCoimisinéir Phil Hogan as na hidirbheartaíochtaí casta seo a chur i gcrích.”

 

Anois agus na hidirbheartaíochtaí curtha i gcrích, cuirfear an comhaontú ar aghaidh chun grinnscrúdú dlí a dhéanamh air. Iarrfar ar Pharlaimint na hEorpa agus ar an gComhairle é a cheadú ansin san AE. Táthar ag súil go mbeidh an comhaontú seo i bhfeidhm roimh dheireadh na bliana 2020.

 

D'fhógair an tAire Creed go dtabharfaidh sé cuairt ar an tSín an tseachtain seo chugainn chun táirgí bia agus dí na hÉireann a chur chun cinn sa bpríomh-mhargadh seo agus beidh Ambasáid na hÉireann i mBéising, a Roinn féin agus Bord Bia iad féin rannpháirteach. “Cuirfidh an chuairt seo leis an dul chun cinn atá déanta le gairid cead a thabhairt do 14 mhonarcha mairteola a gcuid táirgí a onnmhairiú chuig an tSín. Cuirfidh sin le hacmhainn na hÉireann freastal ar an éileamh níos mó atá sa tSín ar mhairteoil atá ar ardchaighdeán, atá sábháilte agus a dhéantar a tháirgeadh ar bhealach inbhuanaithe" a dúirt an tAire Creed mar fhocal scoir.

 

Nótaí d'Eagarthóirí

 

Breis eolais maidir leis an gcomhaontú GI: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6200

 

Clár oibre na cuairte trádála:

Dé Luain an 11 Samhain - Shanghai a bhaint amach

Dé Máirt an 12 Samhain - cruinnithe gnó le custaiméirí tábhachtacha sa tSín, seimineár agus cur i láthair maidir le mairteoil na hÉireann; taisteal chuig Béising deireanach sa tráthnóna

Dé Céadaoin an 13 Samhain - cruinnithe gnó le custaiméirí tábhachtacha; preasagallamh agus imeacht bolscaireachta do mheáin na Síne in Ambasáid na hÉireann i mBéising, imeacht deireadh an tráthnóna

  

CRÍOCH

 

Date Released: 06 November 2019