By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Tús Curtha le hÍocaíochtaí €20m do Bhliain 3 den Chlár Aistrithe Eolais Fógartha ag an Aire Creed.

Tá sé fógartha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. inniu go bhfuil tús curtha le híocaíochtaí maidir le Bliain 3 den Chlár Aistrithe Eolais.

 

Dúirt an tAire; “Is féidir liom a dheimhniú go bhfuil tús curtha anois le híocaíochtaí do Bhliain 3 den Chlár Aistrithe Eolais.  Tá mé sásta a rá go gcuirfear tús leis na híocaíochtaí seo mí níos túisce i mbliana ná blianta eile go dtí seo.”

 

Dúirt an tAire freisin; “bhí ról lárnach ag an gclár seo le linn a shaolré trí bliana chun cuidiú le feirmeoirí cur lena gcuid scileanna agus a gcuid eolais d'fhonn a chur ar a gcumas dul i ngleic le dúshláin a bhaineann le hinbhuanaitheacht, le táirgiúlacht agus le hiomaíochas.  Léiríodh freisin go mbaineann buntáistí móra sóisialta leis an gClár don phobal feirmeoireachta chomh maith le tacaíochtaí airgeadais tábhachtacha a chur ar fáil.”

 

Mar gheall ar struchtúr an Chláir, beidh íocaíochtaí á gcur i bhfeidhm ar bhonn earnáil ar earnáil sna seachtainí atá romhainn. Tá íocaíochtaí d’fheirmeoirí i nGrúpaí Aistrithe Eolais Eachaí agus Éanlaithe eisithe anois. Eiseofar íocaíochtaí do ghrúpaí na Déiríochta, na Mairteola, na gCaorach agus Curaíochta go luath.

 

I ngach cás, tá ceangaltas rialála AE ann nach mór an íocaíocht d'fheirmeoirí i nGrúpaí Aistrithe Eolais a chur ar aghaidh chuig feirmeoirí tríd an áisitheoir atá ina nGrúpa Aistrithe Eolais féin.  Ar an gcaoi sin, eiseofar íocaíochtaí aonair d'fheirmeoirí chuig an áisitheoir a chuirfidh an íocaíocht sin ar aghaidh chuig an bhfeirmeoir ina dhiaidh sin.  Is é €750 an íocaíocht do Bhliain 3 sa chás go bhfuil na riachtanais ar fad comhlíonta ag an bhfeirmeoir.  Sa chás is go bhfuil feirmeoir in dhá Ghrúpa Aistrithe Eolais, gheobhaidh sé/sí íocaíocht iomlán €1,125. 

 

Mar fhocal scoir dúirt an tAire; “Thug mé an-tacaíocht i gcónaí don Chlár Aistrithe Eolais agus do na haidhmeanna a bhí leis.  Cinntíodh, leis an múnla sin, go raibh feirmeoirí in ann sainchomhairle a fháil ó áisitheoir a bhí oilte, agus leas a bhaint ag an am céanna as an deis an taithí a bhí acu féin a roinnt agus foghlaim óna chéile mar ghrúpa.  D'éirigh go han-mhaith leis an idirghníomhaíocht seo idir feirmeoirí agus tá an-tóir uirthi. Tá mé muiníneach gur déanadh obair iontach ar an gclár a rachaidh chun tairbhe suntasach d'fheirmeoirí.” 

 

 

CRÍOCH

Date Released: 01 October 2019