By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

An tAire Creed ag iarraidh ar dhaoine 'tús áite a thabhairt do shábháilteacht' roimh Stoirm Lorenzo

Tá an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D ag iarraidh ar fheirmeoirí, iascairí agus ar dhaoine i gceantair thuaithe a bheith níos airdeallaí agus réamhchúraimí a ghlacadh de réir mar atá Stoirm Lorenzo ag déanamh ar an tír. Ní fios fós cén tionchar a bheidh ag an stoirm ach tá sé tábhachtach céimeanna cuí a ghlacadh roimh ré seachas lena linn.   .

"Molaim d'fheirmeoirí, d'iascairí agus do gach duine i gceantair thuaithe a chinntiú go bhfuil siad réidh don stoirm atá geallta agus iarraim orthu aird a thabhairt ar an gcomhairle ó na húdaráis, go háirithe sna contaetha is measa a bheidh buailte. Gach duine a bheith sábháilte ar ndóigh an tosaíocht atá againn agus leagaim béim arís ar an gcomhairle nach mór do gach duine a bheith ar an airdeall. I gcás feirmeoirí, ba chóir dóibh a chinntiú go bhfuil clós na feirme sábháilte trí nithe scaoilte a dhaingniú. Fan go dtí go lagóidh an stoirm chun seiceáil ar bheostoc, caith seaicéad sofheicthe, tabhair fón póca leat agus déan cinnte go bhfuil duine éigin ar an eolas faoin áit a bhfuil tú ag dul."

Chomh maith leis sin, mheabhraigh an tAire d'úinéirí talún faoin mbaol a bhaineann le crainn a bheadh leagtha, go háirithe maidir leis an tionchar a d’fhéadfadh a bheith aige sin ar shreanga leictreacha. I gcásanna dá leithéid, ba chóir nach ndéanfadh aon duine ach amháin gairmithe de chuid an ESB, a bhfuil oiliúint chuí orthu, damáiste a mheas. Sa chás nach ndéantar díobháil do cháblaí ESB, ba chóir a bheith an-chúramach nuair a bheadh crainn dá leithéid a dtabhairt chun bealaigh go háirithe má bhíonn sábh slabhrach á úsáid.

Maidir le fadhbanna leasa ainmhithe a bhaineann le droch-choinníollacha aimsire, coinnigh i dteagmháil le do chomhairleoir Teagasc nó déan teagmháil le Líne Chabhrach Leasa Ainmhithe na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara ag:

 • Glao Sábhála: 0761 064408
 • Teileafón: 01 6072379

Chomh maith leis sin, tá an tAire ag iarraidh ar dhaoine súil a choinneáil ar chomharsana scothaosta i gceantair thuaithe agus aon bhaoil a sheachaint thar aon ní eile. Ba chóir d'iascairí a bheith an-chúramach toisc gur ar feadh imeallbhord thiar na tíre is mó a bhraithfear an stoirm.

Tá sé deimhnithe ag an Aire freisin go bhfuil an Roinn ag glacadh páirt iomlán sa Ghrúpa Náisiúnta Comhordaithe Éigeandála.

Nóta d'eagarthóirí:

 • Comhairlítear d'fheirmeoirí an t-am a ghlacadh lena chinntiú go bhfuil a gcuid feirmeacha slán. 
 • Bíodh nithe éadroma coinnithe taobh istigh, agus cuir caoi ar chlós na feirme.
 • Cinntigh go bhfuil gach draein uisce glan saor ó smionagar agus go bhfuil an sruth éalaithe glan.
 • Cinntigh go bhfuil gach geata crochta i gceart agus daingnithe le crochadáin déanta as cruach.
 • Ba chóir gach geata a bheith dúnta le boltaí nó slabhraí.  Ná bain úsáid as sreangán chun geata a cheangal.
 • Cinntigh go bhfuil gach doras crochta ar insí agus go bhfuil ceanglóirí láidre orthu chun iad a choinneáil dúnta.
 • Cinntigh go bhfuil gach rannadóir cró agus bacainn bia i gcrónna ainmhithe daingnithe i gceart le feistiú cruach.
 • Cinntigh go bhfuil gach doras sleamhnáin crochta i gceart, ag gluaiseacht i gceart agus daingnithe ag an mbun.
 • Cinntigh go bhfuil gach gáitéar ar fhoirgnimh daingean agus glan.
 • Cinntigh go bhfuil gach leathán dín daingean.  Nuair atáthar ag obair in airde, faigh trealamh oiriúnach ardúcháin ar cíos i gcónaí – ná bain úsáid as dréimire chun obair a dhéanamh.
 • Díreach roimh an stoirm, cas as an cumhacht leictreachais agus an t-uisce sna sciobóil (ní sna sconsaí).
 • Aistrigh innealra chuig áiteanna foscúla.
 • D'fhéadfadh gá a bheith le giniúint cumhachta malartach chun eallaí a bhleán nó uisce a chaidéalú.
 • Sa chás go n-éiríonn leatháin, doirse nó nithe scaoilte nó go mbogtar as áit iad le linn stoirm Lorenzo, ná déan iarracht iad a dheisiú go dtí go mbeidh an stoirm caite.  Is rídhócha go dtarlódh drochthimpiste má thugtar faoi obair dheisiúcháin le linn na stoirme.   Chomh maith leis sin, ná téigh ag plé le línte cumhachta toisc go bhféadfadh siad a bheith fós beo – déan teagmháil le Líonraí ESB sula rachaidh tú ag plé le haon línte atá tite.
 • Eisíonn Met Éireann eolas nuashonraithe ar a láithreán gréasáin https://www.met.ie/

 

CRÍOCH

 

Date Released: 02 October 2019