By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Preasráiteas an 14 Deireadh Fómhair 2019

Tá an Tascfhórsa Mairteola a bhí beartaithe do mhaidin inniu, an 14 Deireadh Fómhair, curtha ar fionraí i ndiaidh aighnis lasmuigh de Theach na Talmhaíochta. Cuireadh cosc ar chomhaltaí an Tascfhórsa freastal ag an gcruinniú. 

Tá an méid a tharla ar maidin cáinte ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. Dúirt sé, “Tá sé chun leasa gach duine atá rannpháirteach i dtionscal na mairteola go leanfadh an Tascfhórsa ar aghaidh. Is é sainchúram an Tascfhórsa monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na ngníomhartha a tháinig chun cinn as an gcomhaontú a baineadh amach an 15 Meán Fómhair agus cuireann sé an t-ardán is fearr ar fáil le haghaidh rannpháirtíocht straitéiseach le príomhpháirtithe leasmhara.  Is mór an trua é nach raibh ionadaithe feirme ábalta na hábhair imní chearta atá ag feirmeoirí a chur in iúl ag an Tascfhórsa.”

 

CRÍOCH

                       

Date Released: 14 October 2019