By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Tús curtha ag an Aire Creed le Comhairliúchán Poiblí maidir le trasuí na Treorach maidir le UTP

Tá tús curtha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD le  Comhairliúchán Poiblí maidir le Treoir (AE) 2019/633 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cleachtais trádála éagóracha i gcaidrimh idir gnónna sa slabhra soláthair talmhaíochta agus bia - an Treoir maidir le UTP.

Tá an Treoir ar cheann de réimse tionscnamh ag leibhéal an AE atá dírithe ar thrédhearcacht agus cothroime i slabhra soláthair an bhia a fheabhsú. Tá sé leagtha amach chun soláthróirí níos laige a chosaint ar chleachtais trádála éagóracha (UTPanna) ó sholáthróirí níos láidre i slabhra soláthair an bhia.  Ní chlúdaítear faoin Treoir ach táirgí talmhaíochta agus bia amháin agus bunaítear catagóirí oibritheoirí bunaithe ar láimhdeachas de réir an chineáil cosanta a chuirtear ar fáil.

Dúirt an tAire Creed, “Fáiltím roimh an reachtaíocht seo. Is céim shuntasach chun cinn í i dtreo cothroime níos mó a chinntiú sa slabhra bia do na táirgeoirí faoi leith sin is leochailí maidir le cleachtais trádála éagóracha. Cuireann sé cosaint ar fáil d'fheirmeoirí agus do ghnónna beaga agus meán-raoin a bhfuil an chumhacht margála is lú acu agus arb iad is lú atá ábalta aghaidh a thabhairt ar UTPanna gan tionchar diúltach a bheith aige ar a n-inmharthanacht gheilleagrach.”

Fáilteoidh an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara  roimh aighneachtaí do chomhairliúchán poiblí maidir leis an Treoir ar UTP a thrasuí. Is deis atá sa chomhairliúchán poiblí do gach grúpa agus duine leasmhar a gcuid tuairimí a chur in iúl ar mar ba chóir an Treoir a thrasuí. An 13 Nollaig 2019 an dáta deiridh a nglacfar le haighneachtaí.

“Seo an deis atá agat do chuid tuairimí a chur in iúl agus molaim do gach grúpa agus duine leasmhar cur leis an gcomhairliúchán poiblí”,  a dúirt an tAire Creed.

An Tascfhórsa Mairteola

“Tríd an gcomhairliúchán poiblí seo a sheoladh comhlíontar ceann de ghealltanais mo Roinnse faoin gComhaontú i ndáil leis an Earnáil Mairteola an 15 Meán Fómhair” a dúirt an tAire Creed mar fhocal scoir. “Mar atá luaite agam cheana, is chun leasa gach duine atá rannpháirteach é go leanfaidh obair an Tascfhórsa Mairteola ar aghaidh chomh tapa agus is féidir.  Tá an Cathaoirleach neamhspleách agus oifigigh mo Roinnse ag leanúint de dhul i gcomhairle le páirtithe leasmhara d'fhonn príomhghnéithe an chomhaontaithe a chur chun cinn.”

 

CRÍOCH

Date Released: 18 October 2019