By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Staidéar ar Fhoraoiseacht i gCo. Liatroma foilsithe ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

Tá sé fógartha ag an Aire Stáit sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Andrew Doyle T.D., inniu go bhfuil an staidéar ar Fhoraoiseacht i gCo. Liatroma curtha ar aghaidh agus ar fáil lena íoslódáil ar láithreán gréasáin na Roinne. Choimisiúnaigh an tAire Doyle an tuarascáil seo i mí Feabhra 2019 d'fhonn na tionchair shóisialta agus gheilleagracha a bhaineann le foraoiseacht i gCo. Liatroma a mheas.

Is í an Dr. Áine Ní Dhubháin, U.C.D. a bhí i gceannas ar an Staidéar a rinneadh i gcomhar leis an mBiúró um Theoiric agus Feidhmeanna Geilleagracha, INRA, An Fhrainc, agus tugadh faoi scrúdú a dhéanamh chomh maith ar staid reatha na rialachán comhshaoil maidir le foraoiseacht i gContae Liatroma. Léirítear sa Staidéar, a cuireadh i gcrích de réir an sceidil a bhí beartaithe, measúnacht chuimsitheach ar fhoraoiseacht lena n-áirítear an meon atá ag daoine i leith na foraoiseachta sa Chontae.

I ndiaidh dó an tuarascáil a fháil, dúirt an tAire Doyle  Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh leis an Dr. Ní Dhubháin agus a foireann as an tuarascáil mhionsonraithe seo a chur ar fáil, agus déantar í a scrúdú go mion sa Roinn sna seachtainí atá romhainn. Tá an tuarascáil fíorchuimsitheach agus mholfainn do gach páirtí leasmhar an t-am a ghlacadh chun an tuarascáil a léamh go mion. Leis an tuarascáil, feabhsófar an tuiscint atá againn ar an tionchar a bhíonn ag foraoiseacht ar phobail faoin tuath agus sa tslí sin, beidh sí ina cuid thábhachtach den athbhreithniú deiridh ar an gClár Foraoiseachta 2014 -2020”.

Nótaí d'Eagarthóirí:

Is féidir teacht ar an Tuarascáil ag https://www.agriculture.gov.ie/forestservice/publications/

 

CRÍOCH

Date Released: 02 September 2019