By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Preasráiteas an 05 Meán Fómhair 2019

Tá sé deimhnithe maidin inniu ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD go bhfuil sé chun cainteanna idir gach páirtí san aighneas mairteola a stiúradh Dé Luain seo chugainn (an 9 Meán Fómhair). 

Dúirt an tAire ar maidin: “Táthar i mbun rannpháirtíocht mhór  le páirtithe leasmhara feadh thréimhse an aighnis seo agus creidim go bhfuil bunús ann anois le cainteanna a chur ar bun arís idir na páirtithe. Táimid ag an bpointe anois go sé fíorthábhachtach do thodhchaí na hearnála go smaoineodh páirtithe leasmhara ar theacht ar chomhréiteach chun an t-aighneas seo a réiteach, aighneas a d'fhéadfadh dochar fadtéarmach a dhéanamh don earnáil má leantar ar aghaidh leis. Is léir nach féidir é sin a chur i gcrích ach amháin má sheasann próiseálaithe agus agóideoirí siar ó imeachtaí Cúirte agus bacainní mídhleathacha le deis a thabhairt cainteanna fóinteacha a thabhairt chun cinn.” 

Dheimhnigh an tAire don roinn go mbeadh sé i dteagmháil le páirtithe leasmhara i rith an lae chun socruithe riachtanacha a dhéanamh. 

 

CRÍOCH

Date Released: 05 September 2019