By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

An tAire Creed ag moladh do ghnóthaí a bhíonn ag trádáil earraí agraibhia céimeanna a ghlacadh anois le bheith ullamh do na ceanglais reachtúla a thiocfaidh chun cinn de bharr an Bhreatimeachta

Cláraigh leis na Coimisinéirí Ioncaim do EORI. Cláraigh leis an Roinn Talmhaíochta. Athbhreithnigh do shlabhra soláthair.

 

Mar chuid de ghníomhaíocht leanúnach an Rialtais cuidiú le gnóthaí a bheith ullamh don Bhreatimeacht, beidh an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. ag labhairt ag an gceardlann - Brexit: Practical steps to keep agri-food trade moving - i gCorcaigh (Dé Luain an 30 Meán Fómhair) le haghaidh gnóthaí agraibhia de gach méid agus dá gcuideachtaí lóistíochta, miondíoltóirí agus cuideachtaí iompair. Is é seo an tríú imeacht i sraith d'imeachtaí an mhí seo d'fhonn cuidiú le cuideachtaí céimeanna a glacadh lena chinntiú go mbeidh a gcuid earraí ábalta gluaiseacht go héifeachtach thrí chalafoirt nuair a bheidh an Ríocht Aontaithe imithe as an AE.

 

Dúirt an tAire Creed sular thosaigh an seimineár, "Beidh ceanglais nua i gceist i ndáil le seiceálacha cáipéisí, céannachta agus fisiciúla a dhéanamh ar allmhairithe ainmhithe, plandaí agus ar tháirgí de bhunús ainmhíoch agus plandaí - lena n-áirítear adhmad agus táirgí adhmaid, mar atá leagtha amach i reachtaíocht an AE, mar gheall ar imeacht na Ríochta Aontaithe as an AE. Ciallaíonn sin go mbeidh cúrsaí ag athrú d'oibritheoirí a bhíonn ag bogadh na n-earraí sin thrí chalafoirt. 

 

Níl ach cúig seachtaine fanta anois go dtí an 31 Deireadh Fómhair, agus táim ag moladh do ghnóthaí arís a bhíonn i mbun trádála ar earraí agraibhia eolas a chur ar na ceanglais shonracha a bheidh i gceist maidir leis na hearraí a mbíonn siad féin a thrádáil chomh maith le heolas a chur ar na gíomhartha a bheidh le cur i gcrích ag gach oibritheoir ar feadh slabhra soláthair s'acu féin.

 

"Ní mór do thrádálaithe agraibhia a chinntiú go bhfuil siad cláraithe leis na Coimisinéirí Ioncaim agus le mo Roinnse, a bheith cinnte go bhfuil siad ar an eolas maidir leis na cáipéisí agus na deimhnithe a chaithfidh siad a chur ar aghaidh, chomh maith leis an áit a gcaithfear iad a chur agus an teorann ama atá i gceist le sin a dhéanamh a bheith ar eolas.  Cinneadh a dhéanamh maidir leis an té a bheidh freagrach as na cáipéisí agus deimhnithe sin a chur ar aghaidh - tú féin nó gníomhaireacht custam."

 

Dúirt an tAire Stáit sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Andrew Doyle T.D. nuair bhí sé ag labhairt le gnóthaí ó ar fud an Oirdheiscirt ag seimineár maidir le hullmhacht don Bhreatimeacht i Loch Garman (Dé hAoine an 27 Meán Fómhair), "Níl aon dabht go gcruthóidh Breatimeacht gan Mhargadh dúshlán do chúrsaí trádála agus go mbeidh tionchar dá réir aige ar chúrsaí trádála. Tá sé thar a bheith tábhachtach go ndéanfaidh gnóthaí gach is féidir leo anois le bheith ullmhaithe. Ceann de na céimeanna praiticiúla atá gnóthaí a bhíonn ag trádáil leis an Ríocht Aontaithe nó a bhíonn ag trádáil tríd an Ríocht Aontaithe ábalta a dhéanamh ná na slabhraí soláthair atá acu faoi láthair a scrúdú agus bealaí ar féidir moill nó nithe eile a chuirfeadh as dóibh a choinneáil chomh beag agus is féidir."

 

 

Sa bhreis ar an tsraith seo de sheimineáir ar Ullmhacht don Bhreatimeacht, tá líne chabhrach shonrach (076 106 4443) chomh maith le seoladh ríomhphoist (Brexitcall@agriculture.gov.ie) curtha ar fáil ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara chun cuidiú le gnothaí san earnáil sin ullmhú do na hathruithe a thiocfaidh isteach leis an mBreatimeacht. 

 

Nótaí d'eagarthóirí

 

Tá an spriocdháta don Bhreatimeacht, an 31 Deireadh Fómhair, ag teannadh linn anois, agus tá an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara chomh maith leis na Ranna agus Gníomhaireachtaí cuí ag leanúint de theagmháil a dhéanamh le gnóthaí d'fhonn an gá atá ann a bheith ullamh don Bhreatimeacht a chur i gcuimhne dóibh trí shraith d'imeachtaí teagmhála a chur ar fáil an mhí seo d'fhonn cuidiú le gnóthaí agraibhia de chuile mhéid agus lena gcuideachtaí lóistíochta, miondíoltóirí agus cuideachtaí iompair ullmhú do na gnáis nua custam agus rialála a bheidh ann i ndiaidh an Bhreatimeachta.

 

Seimineáir Brexit: Practical steps to keep agri-food trade moving:

  • Caisleán Bhaile Átha Cliath, 10 Meán Fómhair
  • An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Caisleán Bhaile Sheáin, Loch Garman an 27 Meán Fómhair
  • Óstán an Radisson Blu, An tOileán Beag, Corcaigh, 30 Meán Fómhair

 

Tá "Seicliosta le bheith Ullmhaithe don Bhreatimeacht" foilsithe ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara do ghnóthaí a bhíonn ag bogadh ainmhithe, plandaí agus táirgí de bhunús ainmhíoch agus plandaí.  Is féidir teacht air ar https://www.agriculture.gov.ie/brexit/preparingforbrexit/

Tá leabhrán ullmhaithe ag an Rialtas chomh maith, Getting your Business Brexit Ready:  Practical Steps, ina gcuirtear forléargas cuimsitheach ar fáil do ghnóthaí maidir leis na príomhchéimeanna is ceart dóibh a ghlacadh le bheith ullamh don Bhreatimeacht.

Is iad na príomhnósanna imeachta clárúcháin atá i gceist le haghaidh gnóthaí agraibhia ná:

  • Clárú leis na Coimisinéirí Ioncaim chun Uimhir Chláraithe agus Aitheantais Oibreoirí Eacnamaíochta a fháil -  EORI
  • Cláraigh leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara má tá tú chun bheith ag bogadh ainmhithe, plandaí, táirgí de bhunadh ainmhithe agus/nó táirgí de bhunadh plandaí (lena n-áirítear adhmad agus táirgí adhmaid) -  BrexitRegistration@agriculture.gov.ie
  • Ina theannta sin, má tá tú ag allmhairiú ainmhithe nó táirgí ainmhithe ní mór duit clárú leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ar an gcóras EU TRACES (córas TE atá ar fud an AE atá anseo) -  BrexitRegistration@agriculture.gov.ie

 

Tacaíochtaí do Ghnóthaí Talmhaíochta - tá réimse leathan de chláir tacaíochta don earnáil agraibhia forbartha agus curtha i bhfeidhm, lena n-áirítear Scéim Iasachta €300 milliún an Bhreatimeachta, an Scéim Iasachta €300 milliún um Fhorás sa Todhchaí agus Baraiméadar Breatimeachta Bhord Bia. Cuireadh oiliúint speisialaithe ar fáil i roinnt réimsí lena n-áirítear éagsúlú margaidh agus custaim ar fud na tíre chomh maith. Is féidir teacht ar liosta iomlán de na tacaíochtaí atá ar fáil anseo www.gov.ie/Brexit

 

 

 

CRÍOCH

 

Date Released: 30 September 2019