By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

January

TitleDate
Creed launches public consultation on Seafood Development Programme 2021-27 05 January 2020
Minister reminds farmers of the opening of the Calf Investment Scheme 06 January 2020
Comhchomhairliúchán Poiblí ar Chlár Forbartha Bia Mara 2021-27 seolta ag Creed 05 January 2020
Tús na Scéime Infheistíochta Laonna curtha i gcuimhne ag an Aire d'fheirmeoirí 06 January 2020
Department urges all poultry owners including backyard flock owners to be vigilant of Avian Influenza (AI) 08 January 2020
Doyle Announces Payment of €33m to Forest Owners 08 January 2020
The Droimeann cattle breed recognised as a Native Rare Irish breed 08 January 2020
Minister Creed issues a call for proposals for Agri-Food Tourism Initiatives under the Rural Innovation and Development Fund 08 January 2020
An Roinn ag moladh do gach úinéir éanlaithe, lena n-áirítear úinéirí ealta cúlchlóis, a bheith airdeallach maidir le Fliú na nÉan (AI) 08 January 2020
Minister Creed issues final reminder for responses to Ag Climatise consultation 08 January 2020
Íocaíocht €33m d'úinéirí foraoise fógartha ag Doyle 08 January 2020
An tAire Creed ag lorg tograí faoin gCiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe maidir le Tionscnaimh Turasóireachta Agraibhia 08 January 2020
Aithnítear an pór eallaigh Droimeann mar phór Dúchasach neamhchoitianta de chuid na hÉireann 08 January 2020
An meabhrúchán deiridh le haghaidh freagraí ar chomhairliúchán Ag Climatise eisithe ag an Aire Creed 08 January 2020
Second Beef Taskforce meeting takes place in Agriculture House 09 January 2020
An Dara cruinniú de chuid an Tascfhórsa Mairteola ar siúl i dTeach na Talmhaíochta 09 January 2020
General Scheme of the Sea-Fisheries (Amendment) Bill 2020 10 January 2020
Scéim Ghinearálta an Bhille Iascaigh Mhara (Leasú) 2020 10 January 2020
Department Announces the Opening of Year 4 of the Sheep Welfare Scheme 15 January 2020
President of Ireland Michael D. Higgins ceremonial planting of a native Irish oak tree to commemorate Ireland’s launch of International year of Plant Health IYPH 2020 in Dublin’s Phoenix Park 15 January 2020
2020 GLAS Traditional Farm Buildings Scheme 15 January 2020
Dair Ghaelach curtha ag Uachtarán na hÉireann, Michael D. Higgins mar chuid de shearmanas chun comóradh a dhéanamh ar sheoladh na hÉireann ar an mBliain Idirnáisiúnta um Shláinte Plandaí IYPH 2020 i bPáirc an Fhionnuisce 15 January 2020
Scéim GLAS d'Fhoirgnimh Thraidisiúnta Feirme 2020 15 January 2020
Oscailt Bhliain 4 de Scéim Leasa na gCaorach fógartha ag an Roinn 15 January 2020