By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Iarraidh ar Thairiscintí fógartha ag an Roinn faoin gCiste Fobartha agus Nuálaíochta Tuaithe (RIDF) i leith Líonra Feirmeoireachta Sóisialta

Tá nós imeachta soláthair phoiblí iomaíoch fógartha ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, faoi Chiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe 2020 (RIDF), i leith Líonra Feirmeoireachta Sóisialta.

Is ionann Feirmeoireacht Shóisialta is deis a thabhairt do dhaoine a bhaineann leas as réimse seirbhísí teiripeacha tacaíochta lae dul i mbun gairneoireachta agus feirmeoireachta ar bhonn deonach i dtimpeallacht feirmeoireachta.  Déantar na hoibríochtaí seo a reáchtáil i roinnt suíomhanna ó fheirmeacha oibre teaghlaigh, tionscnaimh áitiúla pobail go creatanna institiúide eile.

Cuirfear maoiniú €400,000 ar an iomlán ar fáil don bhliain 2020 chun tacaíochtaí a chur ar fáil i leith Líonra Náisiúnta Feimeoireachta Sóisialta.   Baineannan an RFT seo le seirbhísí a aimsiú chun sainchlár oibre a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun tacú le feirmeoirecht shóisialta ag an leibhéal náisiúnta.

 

Nótaí don Eagarthóir:

  • Tá an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM) ag lorg tograí ó sholáthróirí seirbhíse cuí, a bhfuil an taithí, cumas agus an fhís acu le sainchlár oibre a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm a thacódh le feirmeoireacht shóisialta ag an leibhéal náisiúnta.

 

  • Rinneadh Iarraidh ar Thairiscintí a fhoilsiú an 20 Feabhra 2020 ar láithreán grésáin eTenders (uimh. 165866).  Ní mór clárú ar shuíomh eTenders ag https://irl.eusupply.com/login.asp?B=ETENDERS_SIMPLE- Clárú Soláthraí - chun teacht ar an RFT. Baineann an RFT seo le seirbhísí a aimsiú chun sainchlár oibre a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun tacú le feirmeoirecht shóisialta ag an leibhéal náisiúnta.  Déanfar maoiniú a dhámhadh ar bhonn iomaíoch, de réir na gcritéar dámhachtana incháilithe ar leith a foilsíodh.  12 pm an 15 Aibreán 2020 an dáta deiridh a nglacfar le tairiscintí.  Déanfar tairiscintí a mheas trí phróiseas iomaíochta a bhaineann le tionscadail bheartaithe a mhaoiniú. 

 

CRÍOCH

Date Released: 25 February 2020