By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Scéimeanna um Ainmhithe Tite do Stoc Feirme atá Tite

Tá sé fógartha ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara inniu go bhfuil leasú déanta ar an Scéim um Ainmhithe Tite do Stoc Feirme atá Tite.

Is é is cuspóir leis an scéim leasaithe seo tacaíocht a chur ar fáil d'fhonn buaibhigh faoi 48 mí (níl faoi réir tástáil TSE), caoirigh agus gabhair atá tite a bhailiú agus a dhiúscairt de réir reachtaíocht Fhotháirgí Ainmhithe (ABP) an AE.

Is maith atá a fhios ag an Roinn an tábhacht a bhaineann leis an tseirbhís chun ainmhithe a bhailiú, cuireann an Roinn seirbhís tráchtála riachtanach ar fáil don phobal feirmeoireachta agus don phobal níos leithne. Tuigeann an Roinn na dúshláin atá roimh an earnáil agus tá dlúth-theagmháil déanta aici leis na páirtithe leasmhara ar fad, lena n-áirítear an Cumann um Bailiú Ainmhithe agus grúpaí ionadaíocha. Tá an Roinn muiníneach go dtacóidh an Scéim leasaithe le hinbhuanaitheacht agus le hinmharthanacht na seirbhíse agus tá mar aidhm leis a chinntiú go leantar ar aghaidh de sheirbhís um bailiú ainmhithe a chur ar fáil don phobal feirmeoireachta. 

Scéim í seo arna maoiniú ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara de réir rialachán Cúnaimh Stáit an AE. Leanfaidh an feirmeoir de tháille a íoc leis an mBailitheoir Ainmhithe i ndáil leis na seirbhísí bailiúcháin a chuirtear ar fáil, ach tá uasmhéid leagtha amach ag an Roinn maidir leis na táillí ar féidir a bhaint amach. Is ar bhonn deonach a ghlacann Bailitheoirí Ainmhithe páirt sa Scéim um Ainmhithe Tite do Stoc Feirme atá Tite.

Tá sonraí breise ar an Scéim, uastáillí bailithe, agus bailitheoirí ainmhithe a ghlacann páirt sa scéim le fáil ar láithreán gréasán an DAFM.

https://www.agriculture.gov.ie/animalhealthwelfare/fallenanimals/fallenanimalscheme2/

 

Nóta d'eagarthóirí:

An 25 Feabhra 2020 a chuirfear tús leis na Scéimeanna leasaithe um Ainmhithe Tite do Stoc Feirme atá Tite.

Faoin scéim seo cuirfear tacaíocht ar fáil d'fhonn buaibhigh faoi 48 mí (níl faoi réir tástáil TSE), caoirigh agus gabhair atá tite a bhailiú agus a dhiúscairt.

 

Tá na huastáillí is féidir a ghearradh ar fheirmeoir le fáil ar láithreán gréasáin an DAFM.

https://www.agriculture.gov.ie/animalhealthwelfare/fallenanimals/fallenanimalscheme2/

 

CRÍOCH

Date Released: 25 February 2020