By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

An meabhrúchán deiridh le haghaidh freagraí ar chomhairliúchán Ag Climatise eisithe ag an Aire Creed

Mheabhraigh an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. don phobal feirmeoireachta agus don phobal i gcoitinne go mbeidh deireadh ag teacht go luath leis an gcomhairliúchán poiblí i ndáil le Plean Oibre Náisiúnta Aeir & Aeráide don Earnáil Talmhaíochta go dtí an bhliain 2030 agus ina dhiaidh - dar teideal Ag-Climatise.

 

Dúirt an tAire, "Tá spriocdháta an Aoine don chomhairliúchán ag teannadh linn, agus tá sé tábhachtach go gcuirfidh feirmeoirí agus an earnáil agraibhia níos leithne a gcuid tuairimí ar aghaidh. Cáipéis beartais thar a bheith tábhachtach a bheidh i bPlean Oibre Ag-Climatise don earnáil seo sna blianta atá ag teacht agus ina dhiaidh sin. Tá sé tábhachtach go gcuirfeadh gach duine a gcuid tuairimí in iúl. Ní mór do na páirtithe leasmhara agus feirmeoirí ar fad a bheith rannpháirteach go hiomlán má táimid chun na hathruithe atá le déanamh a thabhairt chun críche."

 

Tá cuspóir phlean oibre Ag-Climatise soiléir. Faoin bplean oibre seo déantar ár dtiomantais faoin bPlean Gníomhaithe Uile Rialtais ar son na hAeráide a aistriú agus déantar iad a aistriú ina ngníomhaíochtaí soiléir d'fhonn ár dtiomantais a thabhairt chun fíre. Tá oifigigh as mo Roinn féin ag eagrú tuilleadh rannpháirtíochta le príomhpháirtithe leasmhara i láthair na huaire. Éascóidh sin plé go luath ar roinnt de na treochtaí atá ag teacht chun cinn ón bpróiséas comhairliúcháin."

Nótaí d'Eagarthóirí:

Dé hAoine an 10 Eanáir 2020 an dáta a mbeidh deiridh leis an gcomhairliúchán. 

Tá dhá ghné ag baint leis an gcomhairliúchán, mar seo a leanas:

  1. Plean Oibre maidir le Ag Climatise ina leagtar amach cúinsí agus ina gcuirtear roinnt ceisteanna.
  2. Suirbhé ar líne chun freagra ar na ceisteanna a éascú. Suirbhé Ag-Climatise. Glacfaidh sé thart ar 35 nóiméad an suirbhé a chur i gcrích.

Cuirtear fáilte chomh maith roimh thuairimí i scríbhinn chuig Agclimatise@agriculture.gov.ie agus sa phost chuig:

Comhairliúchán maidir le Plean Oibre Aeráide & Aeir

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara,

An Rannán Beartas um Athrú Aeráide & Bithfhuinneamh

Ionad Gnó Grattan,

Bóthar Bhaile Átha Cliath,

Port Laoise,

Co. Laoise

Éire

R32 K857

Is féidir an Plean Gníomhaithe Uile-Rialtais ar son na hAeráide a fháil  anseo

 

 

CRÍOCH

Date Released: 08 January 2020