By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Cúnamh d'úinéirí Ealtaí Éanlaith Chlóis a raibh tionchar ag Fliú na nÉan orthu fógartha ag an Aire Cowen

Tá scéim tacaíochta aon uaire fógartha inniu ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Barry Cowen T.D. le haghaidh líon d'ealtaí éanlaith chlois a raibh tionchar ag ráig lagphaitigineach d'fhliú na n-éan orthu i mbliana. Níl aon iarmhairtí sláinte bia i gceist leis an gcineál áirithe seo d'fhliú na n-éan, ach bíonn tionchar aige ar tháirgiúlacht ealtaí.  

 

Dúirt an tAire Cowen; "Tá mé ag iarraidh aitheantas a thabhairt go bhfuil an beart ceart déanta ag na húinéirí ealtaí atá i gceist a gcuid ealtaí a bhánú ar mhaithe leis an earnáil. I bhfianaise an tionchair ollmhóir eacnamaíochta a bhí aige seo ar a ngnó, tá áthas orm a bheith ábalta beagán cúnaimh a thabhairt i dtreo na gcostas a bhaineann le bánú, costais atá tabhaithe acu."  Gheobhaidh na húinéirí ealtaí atá i gceist sonraí faoin scéim lena n-áirítear na téarmaí agus coinníollacha sna laethanta amach romhainn.

 

Agus muid ag féachaint chun cinn, tá an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara i mbun rannpháirtíochta chomh maith le hionadaithe na hearnála féachaint an tionscal a spreagadh le bearta bainistithe riosca a chur i bhfeidhm don todhchaí.

 

 

Nóta d'Eagarthóirí:

Tá líon ealtaí éanlaith chlóis buailte le cineál áirithe d'fhliú na n-éan (fochineál H6N1) ó mhí Feabhra na bliana seo. Níl aon bhunús dlí ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara chun maoiniú a chur ar fáil i leith fhochineál H6N1 de bharr nach fochineál é atá sainithe faoin reachtaíocht ábhartha AE a bhfuil gá le idirghabháil. D'ainneoin sin, tá scéim tacaíochta airgeadais aon-uaire curtha i bhfeidhm chun beagán cúnaimh a chur ar fáil d'úinéirí ealtaí le costas bánaithe a gcuid ealtaí. Cuirfidh an DAFM an cuidiú sin ar fáil faoi rialacha cúnaimh stáit de minimis talmhaíochta.

 

CRÍOCH

Date Released: 06 July 2020