By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Curtha i gcuimhne ag an Roinn d'fheirmeoirí freagra a thabhairt ar fhógraí fiosraithe maidir le Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí (BPS)

Tá iarratais ar Scéimeanna Íocaíochta Bunúsaí 2020 á bpróiseáil i láthair na huaire ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.  Mar aon le blianta roimhe seo, d'fhéadfadh fiosruithe a sheoladh chuig feirmeoirí d'fhonn a n-iarratais ar íocaíocht a chur i gcrích a bheith mar chuid den phróiseas sin.   Ba mhaith leis an Roinn a chur i gcuimhne d'fheirmeoirí aon fhógra a fhaigheann siad maidir lena n-iarratas a fhreagairt go pras. Cuidíonn freagra a thugtar go pras leis an Roinn na saincheisteanna seo a chur ar aghaidh roimh dháta na híocaíochta an 16 Deireadh Fómhair.

 

Eisíodh fógraí fiosraithe mar sin ar an bpost i mblianta roimhe seo.  Ní eiseofar áfach ach fógraí fiosraithe de líon áirithe ar ríomhphost amháin chuig comhairleoir talmhaíochta údaraithe an fheirmeora nó trí théacs a sheoladh chuig feirmeoirí atá cláraithe do sheirbhís SMS na Roinne. Leanfar d'fhógraí a eisiúint ar an bpost d'fheirmeoir ar bith nár thug údarú do chomhairleoir. Cinnteoidh an t-athrú sin go mbeifear ábalta iarratais BPS a phróiseáil ar bhealach éifeachtúil agus an Roinn ag leanúint de fhreagra a thabhairt maidir le srianta a bhaineann le Covid-19.

 

Sa chás go bhfaigheann feirmeoir fógra den chineál sin, is féidir na sonraí ar fad a fháil ar an gcóras a úsáidtear ar agfood.ie chun iarratas a dhéanamh ar BPS.  Is féidir le feirmeoirí ar mhaith leo teagmháil a dhéanamh leis an Roinn maidir le fógra, sin a dhéanamh trí ghlaoch a chur ar Líne Chabhrach na nÍocaíochtaí Díreacha ar 076 106 4420, áit a mbeidh ball foirne ar fáil le comhairle a thabhairt ina leith.  Sa chás nach dtugtar freagra ar fhiosrú, eiseofar aon fhiosrú ina dhiaidh sin ar an bpost.

 

CRÍOCH

 

Date Released: 10 July 2020