By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Tairseach d'Orduithe Clibeanna Bó-Ainmhithe le Tabhairt Isteach

Tá tairseach clibeanna bó-ainmhithe bliantúil do choimeádaithe tréada a bhíonn ag ordú clibeanna aitheantais bó-ainmhithe oifigiúla le tabhairt isteach ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ón lá inniu, an 22 Iúil 2020.   Beidh an tairseach clibeanna bunaithe ar an meánlíon laonna a cláraíodh sa tréad sna trí bliana roimhe sin.   Is féidir le Coimeádaithe Tréada an tairseach clibeanna atá acu a fháil ar a gcuid próifílí AIM.  Is féidir le coimeádaithe tréada a chur leis an líon bó baineannach pórúcháin sa tréad le gairid agus a dteastaíonn tairseach clibeanna níos mó uathu teagmháil a dhéanamh leis an Roinn ag an uimhir 01 5058880 nó is féidir leo ríomhphost a sheoladh chuig aim@agriculture.gov.ie chun an socrú sin a dhéanamh.  Tá tabhairt isteach na tairsí clibeanna i gcomhréir le reachtaíocht an AE.

  

CRÍOCH

 

Date Released: 22 July 2020