By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Ráiteas ón DAFM

Tá an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara curtha ar an eolas faoi ghlaonna teileafóin atá feirmeoirí a fháil ó dhuine a deir gur ón Roinn é, agus atá ag lorg sonraí bainc. Deir siad go dteastaíonn na sonraí sin uathu mar dhea chun aisíocaíochtaí a dhéanamh nó chun íocaíochtaí dlite a leanúint suas. Ní iarrann an Roinn seo sonraí bainc ná aon fhaisnéis phearsanta eile riamh le glao gutháin ná teachtaireacht téacs.

 

Má fhaigheann tú glaoch mar dhea ón Roinn seo agus go bhfuiltear ag lorg eolas den chineál sin uait, ná roinn do chuid eolais le bhur dtoil. Ní bheidh drogall ar bith ar aon duine den fhoireann a n-ainm a thabhairt duit le go mbeidh tú ábalta glaoch a chur ar ais orthu ar cheann de na huimhreacha oifigiúla atá liostaithe ar an láithreán gréasáin atá againn - ná glao ar an uimhir atá tugtha ag an duine a ghlaoigh ort duit. Is féidir leat glaonna den chineál sin a thuairisciú chomh maith don Aonad um Cháilíocht Seirbhíse ar an uimhir 076 1064468.

 

Ba chóir do dhuine ar bith a thugann eolas pearsanta do na daoine atá ag déanamh na nglaonna bréagacha seo teagmháil a dhéanamh lena mbanc nó le cuideachta an chárta creidmheasa láithreach agus na Gardaí a chur ar an eolas.

 

Tá sé tábhachtach a chur in iúl nach bhfuil aon bhaint ag córais ná slándáil na Roinne leis na camscéimeanna seo, is é go bhfuiltear ag iarraidh do chuid sonraí bainc a fháil uait.

 

CRÍOCH

 

 

Date Released: 23 July 2020