By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

€1.2 milliún bronnta i ndeontais ar 93 tionscadal ag Grúpaí Áitiúla Gníomhaíochta Iascaigh EMFF

D'fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Dara Calleary T.D., go bhfuil luach €1.2 milliún i ndeontais bronnta ar 93 grúpa pobail áitiúla agus micrithionscadail ag sé cinn den seacht nGrúpa Áitiúla Gníomhaíochta Iascaigh atá bunaithe faoi Chlár Oibríochta Chiste Eorpach Muirí agus Iascaigh na Roinne.  Is iad Rialtas na hÉireann agus an tAontas Eorpach a dhéanann cómhaoiniú ar na deontais. 

 

Dúirt an tAire Calleary fad is a bhí sé ag fógairt na chéad trainse de dheontais atá bronnta don bhliain 2020, "Tá Scéim FLAG , a thagann faoi Chlár Forbartha Bia Mara EMMF mo Roinne ar leith de bharr gurb iad daoine a dhéanann ionadaíocht ar phobail traidisiúnta iascaireachta s'againne a dhéanann cinneadh i ndáil le maoiniú a bhronnadh agus ar an mbealach sin, faigheann go leor grúpaí agus imeachtaí forbartha pobail inár gcuid pobail iascaireachta maoiniú áitiúil a bhfuil géarghá leis, chomh maith le maoiniú forbartha tábhachtach a chur ar fáil do mhicrithionscadail a bhfuil baint acu le hiascaigh agus cúrsaí dobharshaothraithe, turasóireacht muirí agus gníomhaíochtaí fóillíochta mara.  Rud amháin a cheanglaíonn na tionscadail seo uilig le chéile is ea an méid a chuireann siad le geilleagar agus le forbairt shóisialta na bpobal traidisiúnta iascaireacht, agus is lena haghaidh sin atá scéim FLAG ann.

 

Dúirt an tAire Calleary chomh maith, "Níl Scéim Flag ar bun ach le cúpla bliain agus tá sí ag dul ó neart go neart a bhuíochas don leithroinnt €12 milliún a chuireann Clár EMFF mo Roinne ar fáil.  Is léiriú é sin, ní hamháin ar an éileamh atá ann le haghaidh maoiniú forbartha áitiúil den chineál sin, ach ar an obair chrua atá déanta ag daoine deonacha sa cheantar le boird a chur le chéile i ngach ceann dár seacht FLAG.

 

Tá sonraí na scéime FLAG agus conas iarratas a dhéanamh uirthi le fáil ag www.bim.ie/schemes/

 

     

 

 

Nótaí d'Eagarthóirí

Seoladh Clár Oibríochta EMFF i mí Eanáir 2016.  Cuirtear maoiniú €240m ar fáil faoin gClár don earnáil bia mara (iascaigh, dobharshaothrú agus próiseáil bia mara) sa tréimhse 2014 go 2020. An Státchiste agus an tAontas Eorpach a mhaoiníonn an Clár eatarthu.

Is straitéis forbartha do phobail le cósta í FLAG, an Bhuíon Gníomhaíochta Limistéir Áitiúil Iascaigh (2014 – 2020) a bhfuil ciste €12 milliún ar fáil le dáileadh ar 7 bpobal ainmnithe le cósta na hÉireann. Is iad na 7 réigiún FLAG - Deisceart, (Corcaigh), Iardheisceart (Ciarraí, Luimneach), Oirdheisceart (Port Láirge, Loch Garman, Cill Mhantáin), Iarthar (Gaillimh, An Clár), Iarthuaisceart (Maigh Eo, Sligeach, Liatroim), Tuaisceart (Dún na nGall) agus Oirthuaisceart (Baile Átha Cliath, Lú, An Mhí).

Cuidíonn Bord Iascaigh Mhara (BIM), an Ghníomhaireacht Forbartha Bia Mara, le grúpaí FLAG an scéim seo a sheachadadh trí thacaíocht a riaradh trí dheontais i gcabhair, oiliúint agus éascú i measc an phobail. Tá comhordaitheoirí FLAG ar fáil i ngach réigiún.

Seo a leanas mar a dámhadh na deontais:

 

FLAG

Líon na dtionscadal

Infheistíocht Iomlán

Deontais a Dámhadh

Iarthuaisceart

15

€469,956

€229,332

Deisceart

11

€370,998

€200,465

Oirdheisceart

11

€395,837

€200,398

Iardheisceart

14

€316,175

€158,424

Iarthar

6

€477,193

€237,641

Tuaisceart

36

€287,430

€203,777

IOMLÁN

93

€2,317,592

€1,230,040

 

 

Tá sonraí ar na deontais aonair go léir a bronnadh leagtha amach thíos maidir le gach ceann den sé FLAG.

 

FLAG an TUAISCIRT

Iarratasóir

Teideal an Tionscadail

Ráta Tacaíochta %

Infheistíocht

Deontas

Féile Ceoil Tíre Árainn Mhór

Féile

80

€2,500.00

€2,000.00

Ionad Pobail Ard an Rátha

Díon Ionad Pobail Ard an Rátha a uasghrádú

80

€4,900.00

€3,920.00

Féile Siúil Ard an Rátha

Féile

80

€2,500.00

€2,000.00

Cumann Gailf an Chaisleáin Nua

Buffet Bia Mara Gailf Iascairí na hÉireann

80

€2,500.00

€2,000.00

Gréasán Meán Pobail Inis Eoghain (ICMN)

Croí na Farraige/Heart of the Sea - Tionscadal Oidhreachta Muirí Meán Digiteach & Clár Faisnéise Teilifíse

80

€12,250.00

€9,800.00

Inishowen Maritime Heritage Co

Feabhas a chur ar an spás taispeántais

80

€5,670.00

€4,536.00

Awake Tourism

Ardán don Ionad Oidhreachta

80

€10,251.00

€8,200.80

Hugh Boyle Péintéir agus Maisitheoir

Trealamh

40

€4,800.00

€1,920.00

Forest View Lodges

Forest View Lodges

40

€16,500.00

€6,600.00

Malin Head Community Association Ltd

Mapa Turasóirí do Cheantar Chionn Mhálanna

80

€1,961.85

€1,569.48

Carrigart Development Association

Tionscadal Timpeallachta & Turasóireachta Carrigart Development Association

80

€2,089.77

€1,671.82

Scoil Mhuire Bun Cranncha

Ionad Seoltóireachta Scoil Mhuire

80

€10,416.24

€8,332.99

Comharchumann Iascairí Chionn Mhálanna

Trealamh Doirse Rolláin

60

€8,142.00

€4,885.20

Inver Community Centre Company Limited by Guarantee

Ionad Pobail Inbhir - Feabhas a chur ar Shócmhainn Pobail atá ann

80

€4,995.64

€3,996.51

Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair

Athnuachan ar chóras séarachais ag an Chrannóg

80

€11,200.00

€8,960.00

Comharchumann na nOileán Beag

Féile Ghabhla 2020

80

€2,500.00

€2,000.00

Comharchumann Oileán Árainn Mhór CTR

Leabhrán Eolais do Thurasóirí

80

€1,992.00

€1,593.60

Kilcar Kayaks

Trealamh agus Oiliúint

80

€19,122.00

€15,297.60

Coiste Halla Paróiste

Clár Athnuachana Fuinnimh

80

€2,814.00

€2,251.20

Forbairt Dhún Lúiche

Ionad Pobail Dhún Lúiche & Féile an Earagail

80

€4,892.93

€3,914.34

Forbairt Dhún Lúiche

Féile an Earagail

80

€2,500.00

€2,000.00

Céadfhreagróirí Cairdiacha na nGleanntach

Trealamh Traenála/Tarrthála a Cheannach

80

€18,719.61

€14,975.68

Donegal Dragons

Bád Sábháilteachta Donegal Dragons

80

€16,500.00

€13,200.00

Cumann Staire agus Seanchais na nOileán

Limistéar Picnice Ghabhla

80

€2,300.01

€1,840.00

JK Engineering

Gineadóir atá Éifeachtach ó thaobh na Timpeallachta agus Plasma

50

€12,960.00

€6,480.00

Oidhreacht Thoraí (Coiste Eagrúcháin Fhéile Peile Thoraí)

Féile Peile Oileán Thoraí

80

€2,500.00

€2,000.00

Gréasán Mná Dhún na nGall i mbun Gnó

Croíscileanna gnó do mhná i mbun gnó

80

€2,500.00

€2,000.00

Foresters Community Hall Ltd CLG

Cistin a chur isteach

80

€21,460.00

€17,168.00

Oideachas Lasmuigh Ghabhla

Inneall Transaim do Bhád Sábháilteachta

50

€10,440.00

€5,220.00

Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair

Plean Gnó do Thogra Turasóireachta ag Teach Mhuiris, Cnoc Fola

80

€18,000.00

€14,400.00

18ú Gasóga Mara Ché Bhun an Phobail Dhún na nGall

Bád cumhachta RYA Leibhéal 1 & 2, Traenáil Tarrthála Sábháilteachta Bunúsach RYA, Sail T RYA

80

€4,800.00

€3,840.00

Áislann Chill Chartha

Café Riverside, An Áislann

80

€12,756.00

€10,204.80

Uachtar Reoite Bhun Glas

Uachtar Reoite Bhun Glas

40

€22,497.00

€8,998.80

Comharchumann Thoraí Teo

Féile Soilse Thoraí 2020

80

€2,500.00

€2,000.00

Comharchumann Thoraí Teo

Oíche Fhéile Eoin - Féile Bia Mara Thoraí 2020

80

€2,500.00

€2,000.00

Teach Bhillie

Féile Ceoil Ghort a Choirce

80

€2,500.00

€2,000.00

Iomlán

€287,430.05

€203,776.82

 

 

FLAG an IARTHAIR

Iarratasóir

Teideal an Tionscadail

Ráta

Costas Iomlán

Cúnamh Deontais

Blue Water Fishing

Innill a chur in áit na gceanna atá ann don árthach slatiascaireachta Blue Water

50

€92,288.00

€46,144.00

Cruzco Adventure Limited trading as West Coast Aqua Park

West Coast Adventures

50

€200,000.00

€100,000.00

Killary Adventure Company

Áiseanna a uasghrádú, trealamh nua agus forbairt ghnó

50

€100,850.00

€50,425.00

Misunderstood Heron

Misunderstood Heron Food Truck Experience

50

€52,500.00

€26,250.00

Aster Environmental Consultants Ltd

APP Shlí an Atlantaigh Fhiáin - an dúlra ar an imeall a thaisceadh

40

€9,555.00

€3,822.00

Connemara Smokehouse

An láithreán gréasáin a fhorbairt & margaíocht Dhigiteach

50

€22,000.00

€11,000.00

Iomlán

€477,193.00

€237,641.00

FLAG an IARTHUAISCIRT

Iarratasóir

Teideal an Tionscadail

Ráta

Costas Iomlán

Cúnamh Deontais

Marine Cable Services Ltd

Oiliúint maidir le Marthanas ar an bhfarraige, garchabhair, oiliúint theileascópach/forcardaitheora

50

€8,270.00

€4,135.00

Seirbhísí Cábla Teoranta T/A Marine Cable Services Ltd

Trealamh MSC a fháil

50

€55,968.03

€27,984.02

Galway Outdoor Education Centre Ltd

Forbairt ar Ionad Achill Surf

50

€191,288.00

€95,644.00

Clew Bay Garden Trail

Clew Bay Garden Trail

80

€3,898.00

€3,118.40

Horse Back West

Horse Back West

40

€25,777.00

€10,310.80

Wild Atlantic Way Farm

Wild Atlantic Way Farm

40

€50,646.00

€20,258.40

Salann Mara Acla Teo t/a Achill Island Sea Salt

Deataitheoir intí a cheannach agus athrú a dhéanamh ar an limistéar ina bhfuil an deataitheor reatha

50

€11,815.00

€5,907.50

Clare Island Whiskey Ltd

Clare Island Whiskey Céim 2 - Brandáil / Margaíocht / Pointe Díolacháin

50

€31,342.00

€15,671.00

Sligo Bay SUP

Cláir sheaschéaslóireachta nua

50

€5,500.00

€2,750.00

Declan Lavelle

Aonad cuisnithe nua a cheannach chun na háiseanna atá cheana a uasghrádú

60

€5,000.00

€3,000.00

Gerry Hassett agus Kieran Connaghan 

An tAonad Reoiteora ag Cé Purteen, An Caol, Acaill a mhéadú

60

€3,254.67

€1,952.80

Peadar Cawley

PC Marine Welding & Fabrication Services

50

€8,525.82

€4,262.91

Wild West Sailing

Wild West Sailing - Trealamh Sábháilteachta

50

€2,433.00

€1,216.50

Blackshell Ltd

Tionscadal chun Monarcha Bithpholaiméire Cniotála Líontán a Shocrú Suas

50

€59,000.00

€29,500.00

Martin the Shore

Stalla Éisc a Uasghrádú

50

€7,241.46

€3,620.73

Iomlán

€469,958.98

€229,332.06

 

 

 

 

FLAG an DEISCIRT

Iarratasóir

Teideal an Tionscadail

Ráta

Costas Iomlán

Cúnamh Deontais

Dursey Ferry Ltd

Turais Báid

50

€36,334.00

€18,167.00

Kieran O'Sullivan Bait Store

Siopa Baoite & Cuisniúchán

50

€3,462.00

€1,731.00

Cé Bhaile Choitín (Údarás Calafoirt: Comhairle Chontae Chorcaí)

Boscaí éisc inslithe a chur ar fáil d'iascairí na háite

100

€4,950.00

€4,950.00

Ger Coughlan Iascaire

Feidhmiú ar líne

40

€657.00

€262.80

Fish Seafood Deli Ltd t/a The Fresh Fish Deli

Cur leis an nGnó

50

€94,497.29

€47,248.65

Bantry Bay Boat Hire Limited

Bantry Bay Boat Hire Limited

50

€991.00

€991.00

The Lobsters Tale

The Lobsters Tale

50

€10,166.15

€5,083.08

Ballycotton Seafood

Siopa Miondíola a Fheistiú & Táirgí Bia Mara ó Lámh an Cheardaí a Fhorbairt

50

€122,156.00

€61,078.00

Myross Rowing Club

Seid chun Bád Sábháilteachta agus Báid a Stóráil

80

€40,204.19

€32,163.36

Owen Martin O'Sullivan

West Coast Fish and Chips

50

€45,995.00

€22,997.50

Le Jusant Ltd

Seomra Reoiteora chun cloicheáin a reodh ar an bhfarraige a stóráil ar tír

50

€11,585.00

€5,792.50

Iomlán

€370,997.63

€200,464.89

 

 

FLAG an OIRDHEISCIRT

Iarratasóir

Teideal an Tionscadail

Ráta

Costas Iomlán

Cúnamh Deontais

The Waterford Motor Boat & Yacht Club

Saoráidí leithris a uasghrádú d'úsáideoirí na muiríne

80

€20,460.09

€16,368.07

Comhairle Chontae Chill Mhantáin

Suirbhé Slatiascaireachta ar Iascaireacht Bád Báite Cósta Thoir na hÉireann

70

€9,000.00

€6,300.00

Blue Mind Dunmore - SUP agus Ióga

Blue Mind Dunmore - SUP agus Ióga

50

€16,205.59

€8,102.80

Caisleán Bhaile an tSigínigh

Caisleán Bhaile an tSigínigh a Athchóiriú

40

€115,734.00

€46,293.60

Helen Mason Art

Láithreán Gréasáin, Bainistiú Meán Sóisialta agus Taispeántas Helen Mason Art

50

€7,792.50

€3,896.25

Bunmahon Surf School

Áitreabh nua do Scoil Surfála Bhun Machan

50

€17,342.80

€8,671.40

The Jolly Roger Smokehouse

The Jolly Roger Smokehouse

50

€13,104.76

€6,552.38

Ealga C. Fishing Ltd

Gnó agus Trealamh a Uasghrádú

50

€157,389.00

€78,694.50

Hook Rural Tourism

Turais Báid chun Turasóireacht Mhara a chur chun cinn

80

€4,725.00

€3,780.00

Hook Rural Tourism Ltd

Gníomhú Branda Hook Rural Tourism

80

€15,660.00

€12,528.00

The Irish Experience

Plean Forbartha Turasóireachta The Irish Experience

50

€18,422.90

€9,211.45

Iomlán

€395,836.64

€200,398.45

 

FLAG an IARDHEISCIRT

Iarratasóir

Teideal an Tionscadail

Ráta

Costas Iomlán

Cúnamh Deontais

John Fitzgerald

Tionscadal Sceana Feamainne & Láimhíní spúnóige

50

€1,789.00

€894.50

Mara Beo Teo Uisceadán Dingleworld

Clár For-rochtana Oideachais Mhara

50

€20,047.00

€10,023.50

The Boathouse Cromane

Cur chun cinn agus Trealamh

50

€10,564.49

€5,282.25

Dingle Sea Salt Co. / Salann Mara an Daingin

Luach a chur le hiascaigh agus táirgí a bhaineann le cúrsaí dobharshaothraithe

50

€21,947.76

€10,973.88

Cumann Rámhaíochta Thrá Lí

Cumann Rámhaíochta Thrá Lí

50

€10,000.00

€5,000.00

Skellig Michael Cruises Ltd

Turais báid Éiceolaíochta Fiadhúlra chun Oileán na gCánóg, Aillte Chiarraí agus an cábla Trasatlantach a fheiceáil

30

€65,000.00

€19,500.00

Dingle Oceanworld Aquarium

Oideachas aigéin idirghníomhach agus fíorúil

50

€13,444.00

€6,722.00

The Star Marina Ltd t/a Star Outdoors

Bád sábháilteachta agus páirc uisce

35

€25,220.00

€9,037.50

Tehan Partners

Teiliompróir a Cheannach chun tacú le feidhmíocht iascaigh mheasctha

40

€61,500.00

€24,600.00

Coiste Forbartha na Sceilge CLG

Cé na Reanna a fhorbairt

80

€60,000.00

€48,000.00

Bailte Slachtmhara Neidín

ECOTELLY – Uisceadán Fíorúil, Fiadhúlra Muirí Chuan Neidín - Ealaíon Poiblí

80

€7,796.63

€6,237.30

Cumann Rámhaíochta Callinafercy

Bád Saighne a Athchóiriú

50

€9,792.00

€4,896.00

Maharees Conservation Association CLG

Staidéar Logainmneacha ar an Machaire

80

€8,235.00

€6,588.00

Irish Elasmobranch Group

Leabhrán ar Shiorcanna agus Roic na hÉireann

80

€840.00

€672.00

Iomlán

€316,175.88

€158,426.93

 

 

Móriomlán

€2,317,592.18

 

€1,230,040.13

 

 

 

 

CRÍOCH

 

Date Released: 27 July 2020