By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Infheistíocht €3.5m i sé chomhlacht próiseála bia mara fógartha ag an Aire Creed

D'fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D., inniu infheistíocht nua €3.5 milliún i 6 chuideachta próiseála bia mara, le Clár Oibríochta an Chiste Eorpach Muirí agus Iascaigh na Roinne faoina gcuirfear deontais €1,081,192 ar fáil.  Tá na deontais cómhaoinithe ag Rialtas na hÉireann agus ag an Aontas Eorpach agus faoi réir ag téarmaí agus coinníollacha.

Dúirt an tAire Creed, "Ag an am thar a bheith dúshlánach seo do ghnóthaí go ginearálta agus don earnáil bia mara go háirithe, tá ríméad orm tacú leis na sé chuideachta seo forbairt a dhéanamh don todhchaí. De bharr go bhfuil geilleagar s'againne agus margaí na hEorpa agus an domhain ag oscailt arís, tá misneach againn go mbeidh rath agus forbairt ann arís.  Tá na sé chuideachta seo ag ullmhú a gcuid gnóthaí chun onnmhairí agus luach a mhéadú mar go bhfuil a fhios acu gur earnáil í earnáil bia mara na hÉireann a bhíonn ag méadú go mór agus go dtiocfaidh an pátrún fáis fadtéarmach a bhaineann leis an earnáil ar ais, anois agus na margaí ag teacht ar ais chucu féin tar éis na deacrachtaí sealadacha le déanaí, cé go raibh siad dian. Tá an straitéis náisiúnta ann chun luach a chur le táirgí bia mara na tíre i réimse ar bith ar féidir sin a dhéanamh chun a chinntiú go bhfuil na táirgí i riocht maith sa mhargadh. Cuideoidh na deontais seo leis na cuideachtaí Bia Mara Éireannacha seo an straitéis sin a thabhairt i gcrích".

Dúirt an tAire chomh maith "Tá Clár EMFF reatha mo Roinne réidh chun cuidiú le cuideachtaí bia mara tús a chur arís lena ngnó le tacaíochtaí caipitiúla, nuálacha agus margaíochta mar aon le tacaíochtaí eile.  Cuirfear tús le Clár nua EMFF mo Roinnse don tréimhse 2021-27 ón mbliain seo chugainn agus beidh baint mhór ag an gClár i gcuidiú le téarnaimh earnáil bia mara na hÉireann chomh maith le fás athnuaite na hearnála a chur ar bun arís."

 

    ‌   ‌            

Nóta d'Eagarthóirí:

Ghlac an Coimisiúin Eorpach le Clár Oibríochta EMFF 2014-2020 na hÉireann i mí na Nollag 2015 agus sheol an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara é i mí Eanáir 2016.  Cuirtear maoiniú €240m ar fáil faoin gClár don earnáil bia mara (iascaigh, dobharshaothrú agus próiseáil bia mara) sa tréimhse 2014 go 2020. Is iad Rialtas na hÉireann agus an tAontas Eorpach a dhéanann cómhaoiniú ar an gClár.

Tá trí scéim tacaíochta ar fáil don earnáil próiseála bia mara d'fhonn an nuálaíocht, an breisluach, forbairt margaí nua agus infheistíocht i dtrealamh agus áitreabh nua a chur chun cinn agus tacú leo. Cuirtear cúnamh suas le 30% ar fáil d'áitribh próiseála bia mara faoin Scéim Infheistíochta Caipitil um Próiseáil Bia Mara d'fhonn spreagadh a thabhairt i ndáil le hinfheistíocht caipitil san acmhainn táirgiúlachta breisluacha.  Cuirtear cúnamh suas le 50% ar fáil do ghrúpaí na bhfiontar próiseála bia mara faoin Scéim un Scálú Bia Mara agus Margaí Nua a Fhorbairt a oibríonn as lámh a chéile chun onnmhairí onnmhairithe nua a fhorbairt.  Cuirtear cúnamh suas le 50% ar fáil d'fhiontair próiseála bia mara faoin Scéim um Nuálaíocht Bia Mara agus Pleanáil Gnó d'fhonn an nuálaíocht i ndáil le táirgí nua a fhorbairt a chur chun cinn. 

Tá luach €21 milliún de chistí EMFF tugtha do Bhord Iascaigh Mhara in 2020 chun tacú leis an earnáil bia mara.

Deontais ceadaithe - Scéim Infheistíochta Caipitil um Próiseáil Bia Mara

Tairbhí

Áit

Tionscadal

Infheistíocht Iomlán

Deontas EMFF

Carr & Sons Seafood Ltd.

Maigh Eo

Síneadh chun an tSaoráid Próiseála a Nuachóiriú

€387,141.80

€116,142.54

Sofrimar

 

Loch Garman

Líne Uathoibríoch Próiseála & Pacála

 

€562,035.91

€168,610.77

Seafood Processors Ltd.

Teicneolaíocht Próiseála chun Iasc Geal a Fhilléadú

€370,000.00

€111,000.00

Good Fish Processing Ltd.

 

Comhairle

Acmhainn & Éifeachtúlacht Pacáistithe 2020

 

€396,011.00

€118,803.30

Keohane Seafood

Comhairle

Sreabhadh, éifeachtúlacht agus inbhuanaitheacht timpeallachta monarchan a fheabhsú

€1,442,413.26

€389,895.98

Iomlán:

 

€3,157,601.97

€904,452.59

 

 

Deontais ceadaithe - Scéim um Scálú Bia Mara agus Margaí Nua a Fhorbairt

Tairbhí

Áit

Tionscadal

Infheistíocht Iomlán

Deontas EMFF

Comharghnó Mhargadh Onnmhairithe Iarthar Chorcaí

 

(Union Hall Smoked Fish Ltd & Keohane Seafood)

Corcaigh

Comhoibriú Giarála chun díolacháin onnmhairithe a neartú

 

€353,480.00

€176,740.00

Iomlán:

 

€353,480.00

€176,740.00

 

CRÍOCH

Date Released: 11 June 2020