By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Comhchomhairliúchán poiblí seolta ag an Aire Creed faoi Rialachán AE maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta

Sheol an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed comhchomhairliúchán poiblí inniu faoi Rialachán AE 2019/06 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta. Leagtar amach sa Rialachán na rialacha maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta a dhíol, a mhonarú, a allmhairiú, a onnmhairiú, a sholáthar, a dháileadh, a rialú agus a úsáid agus beidh na rialacha sin i bhfeidhm san Aontas Eorpach ón 28 Eanáir 2022.

Déanfaidh an comhchomhairliúchán poiblí a seoladh inniu chomh maith leis na haighneachtaí a dhéanfar ina dhiaidh eolas, go páirteach, don reachtaíocht atá de dhíth chun an Rialachán a chur i bhfeidhm in Éirinn. Is féidir an comhchomhairliúchán, a bheidh oscailte go dtí 5pm Dé Céadaoin an 22 Iúil, a fháil ar leathanach gréasáin na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara.

Dúirt an tAire Creed, "Is éard is aidhm leis an Rialachán seo ná reachtaíocht a nuachóiriú, na táirgí íocshláinte tréidliachta atá ar fáil a mhéadú, agus freagra an AE le haghaidh a thabhairt ar fhrithsheasmhacht fhrithmhiocróbach a neartú. Tá mo Roinnse ag dul i mbun rannpháirtíochta le príomhpháirtithe leasmhara le cúpla mí anuas maidir le réimsí ina bhfuil spéis ar leith ag baint leo agus leanfar de seo chun a chinntiú go nglacfaimid cuntas ar na dearcthaí ar fad ar fud na hearnála."

Ina theannta sin, dúirt an tAire Creed, "Aithním an tábhacht a bhaineann le cógais tréidliachta a bheith ar fáil in Éirinn agus an mhaitheas thábhachtach a dhéanann siad do thionscal talmhaíochta fíor-ghairmiúil na hÉireann.  Tá sé tábhachtach go gcloisfeadh muid ón bpobal agus ó pháirtithe leasmhara maidir leis an tsaincheist seo agus, dá bhrí sin, ba mhaith liom spreagadh a thabhairt do dhuine ar bith a bhfuil spéis acu ann dul i mbun rannpháirtíochta le comhchomhairliúchán na Roinne."

Nótaí d'Eagarthóirí:

Is féidir páipéar ina bhfuil cúlra agus sonraí an chomhchomhairliúcháin seo leagtha amach, lena n-áirítear cá háit ar cheart duit d'aighneacht a sheoladh, a fháil ar láithreán gréasáin na Roinne arwww.agriculture.gov.ie/consultations
 
5pm Dé Céadaoin an 22ú Iúil 2020 an dáta deiridh a nglacfar le haighneachtaí.

Date Released: 18 June 2020