By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

An tríú cruinniú den Tascfhórsa Mairteola reáchtáilte ag DAFM

Reáchtáladh an tríú cruinniú de chuid an Tascfhórsa Mairteola inniu an 25 Meitheamh trí fhíschomhdháil.  Cuireadh an nuacht is déanaí ar fáil do bhaill an Tascfhórsa Mairteola i scríbhinn roimhe sin maidir leis an obair a rinne an Tascfhórsa i mí na Bealtaine.

An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. a bhunaigh an Tascfhórsa Mairteola de bhun comhaontaithe an 15 Meán Fómhair 2019.

Is éard a dúirt an tAire Creed "Tá dul chun cinn mór déanta i ndáil le maith a dhéanamh de na gealltanais a rinneadh faoin gcomhaontú don earnáil mairteola.   Leanadh den obair ar na gníomhartha atá le cur i bhfeidhm faoin gcomhaontú don earnáil mairteola le linn na paindéime agus tá áthas orm gur féidir leanúint den rannpháirtíocht idir páirtithe leasmhara gan bheann ar na srianta atá i bhfeidhm faoi láthair maidir le daoine a bheith ag teacht le chéile." 

Dúirt an tAire chomh maith "Tugann sé misneach dom a chloisteáil faoin dul chun cinn atá déanta ar na staidéir i ndáil le Trédhearcacht Margaí ag Grant Thornton, mar go bhfuil trédhearcacht riachtanach chun caidrimh a mbainfidh an dá dhream leas astu a choinneáil ar fud an tslabhra soláthair chun todhchaí mhairteoil na hÉireann a chinntiú."

Ag cruinniú an lae inniu, rinne Bord Bia cur i láthair ar staid an mhargaidh mar atá faoi láthair chomh maith leis an eolas is déanaí a thabhairt ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ar an dréacht-iarratas chuig an gCoimisiún Eorpach chun Stádas PGI a bhaint amach do mhairteoil fhéar-chothaithe na hÉireann.

Déanfar na miontuairiscí a comhaontaíodh agus na cáipéisí cuí leis an eolas is déanaí a fhoilsiú ar láithreán gréasáin an DAFM chomh luath agus is féidir: https://www.agriculture.gov.ie/farmingsectors/beef/beeftaskforce/

 

CRÍOCH

                       

Date Released: 25 June 2020