By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Fógartha ag Creed go bhfuil €13.35m le híoc le 100,000 feirmeoir in aisíocaíocht faoi Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí

Tá sé fógartha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D inniu go bhfuiltear tosaithe ag íoc ar ais €13.35 milliún le tuairim is 100,000 feirmeoir. Baineadh an t-airgead sin as a gcuid íocaíochtaí faoi Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí (BPS) 2018 de réir na rialach um Smacht Airgeadais, agus táthar á íoc ar ais anois de réir rialacháin an AE.

Dúirt an tAire Creed “Táim sásta a dheimhniú go bhfuil na híocaíochtaí seo á n-aisíoc anois le feirmeoirí atá incháilithe.”  Dúirt an tAire freisin go dtabharfadh na híocaíochtaí seo “an méid iomlán a íocfar le feirmeoirí na hÉireann faoi Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí 2019 suas go €1.192 billiún”.

Nótaí d'eagarthóirí:

I gcomhthéacs nós imeachta bhuiséadach bliantúil an Aontais Eorpaigh, bíonn asbhaintí airgeadais (1.4% i leith laghdú na bliana 2018) i gceist i gcás roinnt íocaíochtaí díreacha de bharr meicníocht smachta airgeadais a chuireann na Ballstáit i bhfeidhm chun Cúlchiste a bheith ar fáil don Aontas Eorpach i gcás Géarchéim Airgeadais. Is chun tacaíocht bhreise a chur ar fáil don earnáil talmhaíochta atá an cúlchiste géarchéime ann sa chás go dtarlódh géarchéim mhór a chuirfeadh isteach ar tháirgeadh nó ar dháileadh talmhaíochta. Sa chás nach ndéantar an Cúlchiste Géarchéime a chur i ngníomh i rith na bliana airgeadais, nó nach n-úsáidtear é ina iomlán, aisíoctar an t-iarmhéid leis na feirmeoirí an bhliain airgeadais ina dhiaidh sin.

 

CRÍOCH

 

 

Date Released: 26 June 2020