By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Meabhrúchán – Iarratais ar Mhaolú Níotráití 2020

Tá an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, ag meabhrú d'fheirmeoirí gur féidir iarratas a dhéanamh anois ar líne ar Mhaolú Níotráití 2020. Is é an 8 Aibreán 2020 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

Moltar d'fheirmeoirí dul i dteagmháil lena gcomhairleoir talmhaíochta lena fháil amach faoinar chóir dóibh leas a bhaint as an áis seo. Tá tuilleadh eolais le fáil ar láithreán gréasáin na Roinne ag an nasc seo a leanas: https://www.agriculture.gov.ie/ruralenvironmentsustainability/environmentalobligations/nitrates/nitratesderogation/2020nitratesderogation/

Meabhraítear d'fheirmeoirí a rinne iarratas ar Mhaolú in 2019 nach mór dóibh a gcuid Cuntas Leasacháin a chur isteach faoin 8 Aibreán 2019 freisin.

Tá fáil ar na ráitis Nítrigine agus Fosfair (ráitis N & P) deireadh bliana do 2019 ar chóras ar líne na Roinne ag www.agfood.ie.

Is féidir le feirmeoirí nach bhfuil cláraithe le agfood.ie sin a dhéanamh trí logáil isteach ar  www.agfood.ie agus trí chliceáil ar an gcnaipe 'Cláraigh'.

 

CRÍOCH

Date Released: 09 March 2020