By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Síneadh curtha leis an dáta deiridh a nglacfar le hIarratais faoi Mhaolú Níotráití 2020

Tá sé fógartha ag an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. inniu go bhfuil síneadh gearr curtha leis an dáta deiridh a nglacfar le hIarratais faoi Mhaolú Níotráití 2020. Tá síneadh curtha leis an dáta deiridh anois go dtí Dé hAoine an 24 Aibreán. Rinneadh an cinneadh seo i ndiaidh dul i gcomhairliúchán le páirtithe leasmhara agus cuirfidh an síneadh seo ar chumas feirmeoirí an bhliain amach rompu a phleanáil níos fearr.

 

Ar nós blianta roimhe seo, ní mór iarratais a dhéanamh chuig an Roinn trí úsáid a bhaint as an tairseach ar líne, www.agfood.ie . Moltar d'fheirmeoirí dul i dteagmháil lena gcomhairleoir talmhaíochta, ar an nguthán nó ar ríomhphost, lena fháil amach faoinar chóir dóibh leas a bhaint as an áis seo.

 

"Bhain breis is 6,800 feirmeoir dianstoic leas as an maolú sa bhliain 2019. Dúirt an tAire freisin, 'Mholfainn d'fheirmeoirí dianstoic tabhairt faoin bpróiseas iarratais seo agus an gá atá leis an maolú a phlé lena gcomhairleoir talmhaíochta ar an nguthán.'

 

Tá an córas ar líne dírithe ar an bpróiseas iarratais a shimpliú agus cuidiú le feirmeoirí pionóis a sheachaint. Is féidir le feirmeoirí na Rialacháin a chomhlíonadh freisin tríd a mbeostoc a bhainistiú, an dóthain aoileach/ leasú sciodair a chur den talamh nó talamh breise a fháil ar cíos.

 

Is féidir le feirmeoirí nach bhfuil cláraithe le agfood.ie sin a dhéanamh trí logáil isteach ar  www.agfood.ie agus trí chliceáil ar an gcnaipe 'Cláraigh'. Tá tuilleadh eolais le fáil ar láithreán gréasáin na Roinne ag an nasc seo a leanas:

https://www.agriculture.gov.ie/ruralenvironmentsustainability/environmentalobligations/nitrates/nitratesderogation/2020nitratesderogation/

 

Mar fhocal scoir, mhol an tAire Creed do gach duine san earnáil gach réamhchúram riachtanach a dhéanamh agus cloí le treoirlínte an HSE maidir leis an gcoróinvíreas atá le fáil ar www2.hse.ie.

 

 CRIOCH

Date Released: 19 March 2020