By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Buaileann an tAire Creed le hionadaithe sa tionscal iascaireachta chun plé a dhéanamh ar an tionchar a bheidh ag COVID 19 ar an bhflít iascaigh agus ar phróiseálaithe

Bhuail Michael Creed T.D., an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, l le gach príomhghrúpa atá ionadaíoch ar chúrsaí iascaigh inniu - grúpaí atá ionadaíoch ar an bhflít ar muir agus ar an bhflít cois cladaigh chomh maith le próiseálaithe. Is i bhfoirm telechomhdhála a chas sé leo.  Rinneadh athbhreithniú iomlán ar na dúshláin ar leith atá le sárú san earnáil iascaigh. 

 

Dúirt an tAire Creed , “Bhí cruinniú tairbheach agam le hionadaithe san earnáil iascaigh atá ag dul i ngleic leis an dúshlán, a leithéid nár facthas riamh cheana, a bhaineann le COVID 19.    Is léir go bhfuil deacrachtaí móra i ndán don earnáil iascaigh, mar aon le hearnálacha go leor eile, mar go bhfuil na margaí a bhí riamh san Áise agus san Eoraip dúnta go bunúsach.   Bhí gabhálacha níos lú ná mar is gnách mar gheall ar an drochaimsir i dtús na bliana agus bhí criúnna agus úinéirí soitheach faoi mhíbhuntáiste cheana mar gheall air sin.

 

Roinn ionadaithe sa tionscal iascaireachta a gcuid eolais agus taithí nuair a bhí roghanna a d’fhéadfadh a bheith ar fáil á mbreithniú - roghanna a thacódh le go bhféadfaí leanúint ag iascaireacht agus iasc chur ar fáil don mhargadh, go háirithe margadh na hÉireann.  

 

Mhínigh an tAire Creed, “An bhéim is mó a bhí sa chruinniú ná plé a dhéanamh ar an staid ina bhfuilimid agus tuiscint a fháil uirthi agus bearta a d’fhéadfaí a thabhairt isteach le go bhféadfaí leanúint leis an iascaireacht a bhreithniú ionas go mbeidh an fhoinse thábhachtach bia seo ar fáil le bia a choinneáil ar bhord ár gcuid saoránach, iadsan atá ag obair sa tionscal a choinneáil i bhfostaíocht agus gníomhaíocht eacnamaíochta laistigh den tionscal a choinneáil, más féidir.   Mar chuid de na bearta, scrúdaíodh bealaí eile a bhféadfaí iasc geal na hÉireann a chur ar an margadh agus an bhféadfaí stóráil a dhéanamh ar iasc go sealadach.

 

Maidir le hiasc geal a atreorú chuig an margadh baile, ní mór oibriú i gcomhar le próiseálaithe chun athrú a chur ar an soláthar don mhargadh baile agus táirge a chur in ionad na dtáirgí sin a bhí ullmhaithe don mhargadh easpórtála.  Chuige sin d’iarr an tAire ar BIM oibriú i gcomhar lena Roinn agus leis an tionscal chun tacaíocht phraiticiúil a chur ar fáil chun na hathruithe riachtanacha a dhéanamh.

 

Scríobh an tAire Creed chuig an gCoimisinéir Sinkevičius Dé Luain seo caite ag lorg leasuithe ar rialachán AE a thacódh leis an earnáil le linn na géarchéime seo.    Tá an Coimisiún Eorpach á bhreithniú seo le seachtain.  

 

Dúirt an tAire Creed “Measaim go gcaithfear smaoineamh níos mó ag leibhéal an AE ar chóras nua tacaíochta a thabhairt isteach don earnáil lena bhféadfaí iasc a stóráil ar bhonn sealadach agus a chur ar ais arís go tapa ar an margadh.  Táim sásta gur thug an Coimisiún Eorpach le fios go mbeadh siad sásta é seo a bhreithniú tuilleadh.

 

D’iarr an tAire freisin ar an gCoimisinéir smaoineamh ar chúnamh AE a chur ar fáil d’oibreoirí le n-éirí as an iascaireacht ar bhonn sealadach le linn na géarchéime.  Thug an tAire ar aird go mbeidh na bearta atá curtha i bhfeidhm ag an Rialtas d’fhostóirí agus d’fhostaithe, lena n-áirítear síneadh a chur ar bhriseadh ó íocaíochtaí morgáistí agus íocaíocht do chuardaitheoirí poist, ar fáil don earnáil iascaireachta agus d’úinéirí agus criúnna na soitheach iascaireachta.  Mar a pléadh ag an gcruinniú, níl an tAire ag moladh go ndéanfaí scéim ceangal suas a thabhairt isteach ag an tráth seo mar gurb é an fócas is mó ag an bpointe seo leanúint ag tacú le bia a chur ar fáil.  Dá réir sin tá seirbhís mar is gnách ar fáil sna sé Lárionad Cuain Iascaigh atá faoi úinéireacht an Stáit i mBaile Chaisleáin Bhéarra, sa Dún Mór Thoir, Binn Éadair, na Cealla Beaga, Daingean Uí Chúis agus Ros an Mhíl.

 

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire Creed, “Ba léir dhomsa go bhfuil an imní chéanna san earnáil iascaireachta is atá ar gach saoránach agus tá an tionscal tiomanta an baol sláinte atá ann do chách a mhaolú, oibrithe san earnáil san áireamh.   Tuigim go bhfuil ról ar leith acu mar sholáthraithe bia agus go bhfuil siad tiomanta a gcuid a dhéanamh sa tréimhse chorraitheach seo.  Tuigeann an Rialtas go maith an iarracht mhór atá ar bun agus cuirfidh mé na tacaíochtaí atá riachtanach ar fáil don earnáil sa tréimhse seo romhainn.”

 

CRÍOCH

Date Released: 20 March 2020