By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Déanfaidh an Roinn Díolúintí maidir leis na Rialacha um Ghlasú Dhá agus Trí Bharr a Mheas

Tá an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara sásta díolúintí d'fheirmeoirí curaíochta ón riachtanas atá orthu maidir le dhá/trí bharr a chur faoi Ghlasú mar gheall ar aimsir fhíorfhliuch ar fad a mheas.  

 

 Drochthréimhse a bhí i bhfómhar 2019 d'fheirmeoirí curaíochta na hÉireann. Chaith sé níos mó báistí ná mar is iondúil ar fud na bpríomhcheantar a mbíonn barra ag fás sa tír.  Mar thoradh ar an drochaimsir sin thug an Roinn isteach díolúine theoranta maidir le héagsúlú barr in Eanáir 2020.   

 

Tréimhse fhíordhúshlánach a bhí inti in 2020 go dtí seo de bharr na haimsire, níor chur sé an oiread báistí riamh i bhFeabhra agus a chuir i mbliana, mar sin, níl mórán rogha ag feirmeoirí curaíochta ó thaobh na mbarr is féidir leo a chur.

 

Mar gheall ar na cúinsí neamhghnácha a d'eascair as an drochaimsir a bhí againn le gairid, rinne an Roinn an cinneadh an díolúine a d'fhéadfadh a bheith i gceist do bhliain 2020 a chur ar fáil do gach feirmeoir curaíochta. Chuige sin, tá feirmeoirí curaíochta ábalta rogha a dhéanamh maidir leis na cineálacha barr atá oiriúnach do riocht na hithreach agus do thréimhse na bliana.  Mura bhfuil feirmeoirí ag comhlíonadh na rialacha maidir le hÉagsúlú Barr, mar thoradh ar an rogha seo, d'fhéadfaí díolúine a bhronnadh.

 

Is féidir le feirmeoir ar bith atá ag iarraidh cur isteach ar an díolúine seo sin a dhéanamh mar chuid dá iarratas BPS 2020. Déanfaidh an Roinn gach iarratas a mheas cás ar chás.

Is féidir ceist ar bith maidir leis an díolúine seo a chur ar aghaidh chuig an Aonad Glasaíochta ar greening@agriculture.gov.ie

 

 

Nótaí d'Eagarthóirí

Leagann Glasíocaíocht oibleagáidí ar fheirmeoirí a bhfuil níos mó na 10 ha de thalamh curaíochta acu, ach níos lú ná 30 ha, dhá bharr ar a laghad a chur; agus ní mór d'fheirmeoirí a bhfuil níos mó ná 30 ha acu trí bharr ar a laghad a chur. Ní mór d'fheirmeoirí a chinntiú nach sáróidh an príomhbharr 75% d'achar an talaimh curaíochta agus, d'fheirmeoirí a bhfuil gá dóibh níos mó ná dhá bharr a chur, níor cheart go sáródh an dá phríomhbharr 95%. Mar gheall ar na cúinsí neamhghnácha maidir leis an méid báistí a thit, déanfaidh an Roinn iarratais ó fheirmeoirí curaíochta ar dhíolúine ó na rialacha seo a mheas cás ar chás.

 

CRÍOCH

Date Released: 24 March 2020