By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Tús curtha le hÍocaíochtaí Comhardaithe do Bhliain 3 faoi Scéim Leasa na gCaorach fógartha ag an Aire Creed

Tá sé fógartha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D., inniu go bhfuil tús curtha le híocaíochtaí comhardaithe faoi bhliain 3 de Scéim Leasa na gCaorach.  Tá an Scéim cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach mar chuid de Chlár Forbartha Tuaithe na hÉireann, 2014-2020.

Dúirt an tAire Creed, “Tá áthas orm a dheimhniú go bhfuil tús curtha anois le 15% de na híocaíochtaí comhardaithe a eisiúint faoi Scéim Leasa na gCaorach. Is ionann an íocaíocht sin agus €1.82M agus is cúnamh airgeadais í a mbeidh fáilte roimhe ag an am seo a bhfuil feirmeoirí ag tabhairt aghaidh ar chúinsí dúshlánacha.

Le tús curtha leis na híocaíochtaí comhardaithe, is ionann anois an t-iomlán atá íoctha le beagnach 18,500 feirmeoir faoi Bhliain 3 de Scéim Leasa na gCaorach agus beagnach €16 milliún. Tabharfaidh an íocaíocht cúnamh mór airgeadais d'fheirmeoirí aonair, don earnáil caorach go ginearálta agus don gheilleagar tuaithe níos leithne. 

Ar deireadh d'iarr an tAire ar fheirmeoirí a bhfuil fiosruithe fós le réiteach acu freagra a chur chuig an Roinn ar an bpointe chun go mbeifear ábalta an íocaíocht a dhéanamh. Leanfar leis na híocaíochtaí a eisiúint ar bhonn leanúnach de réir mar a bheidh incháilitheacht feirmeoirí á deimhniú i ndáil le feirmeoirí a bhfuil fiosruithe fós le freagairt acu.

 

CRÍOCH

 

Date Released: 15 May 2020