By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Íocaíochtaí Bónais Chromán na gCearc fógartha ag Creed d’fheirmeoirí incháilithe

Tá sé fógartha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara Michael Creed go n-íocfar beagnach €500,000 le feirmeoirí an tseachtain seo mar aitheantas ar an obair a rinne siad i leith séasúr póraithe chromán na gcearc, séasúr a raibh an-rath air. Is íocaíocht díbhinne an íocaíocht seo le feirmeoirí, sa bhreis ar íocaíocht na scéime bliantúla, i leith cromán na gcearc a bheith ar a gcuid talún anuraidh. Is scéim de chuid na Roinne í Scéim Chromán na gCearc faoi Chlár Forbartha Tuaithe na hÉireann agus ar fiú €25 milliún í.

 

Ba bhliain an-mhaith a bhí sa bhliain anuraidh do chromáin na gcearc - thóg an 56 péire a bhí deimhnithe a bhí sa sé Limistéar Cosanta Speisialta (SPAnna) 81 sicín ar a laghad. Ba é sin an líon is mó le 14 bliain. I gCiarraí is mó a rinneadh dul chun cinn áit ar lig aon phéire amháin amach 5 shicín, rud nár tharla cheana.

 

Dúirt an tAire Creed, “Tá scéim Chromán na gCearc ar cheann de phríomhbhearta bithéagsúlachta mo Roinne agus tá sí ag dul ó neart go neart. Tá breis is 1,500 feirmeoir páirteach chun cuidiú an t-éan galánta seo a chaomhnú do na glúnta atá le teacht. D’éirigh go maith leis an séasúr póraithe anuraidh mar gheall ar na obair mhór a rinne go leor de na páirtithe leasmhara agus tá sé tráthúil go maith gur le linn Sheachtain Náisiúnta na Bithéagsúlachta atá aitheantas á thabhairt dóibh.

 

Is é cuspóir an chláir seo cuir chuige nua feirmeoireachta a thriail ar mhaithe le caomhnú agus luach saothair a thabhairt d’fheirmeoirí chun an ghnáthóg nádúrtha a fheabhsú chun cuspóirí timpeallachta ar leith a bhaint amach. In éineacht le feirmeoirí, déanann Clár Chromán na gCearc infheistíocht i ngníomhartha a thacaíonn le gnáthóga ar ardchaighdeán a thabhairt chun cinn. Tá breis is €3m in íocaíochtaí íoctha le feirmeoirí le sé mhí. Is ó Chlár Chromán na gCearc an íocaíocht bhónais seo le feirmeoirí incháilithe bunaithe ar chomh maith is atá ag éirí le Cromáin na gCearc ina gceantar féin.

 

Dúirt an tAire, “ Leis an íocaíocht bhónais seo d’fheirmeoirí, tugtar aitheantas dóibh as an obair atá ar bun acu agus is admháil é gur buntáiste atá ann cromán na gcearc a bheith sa tírdhreach feirmeoireachta. Is cur chuige ardnuálach é agus tréaslaím le Fergal Monaghan agus lena fhoireann sa Chlár Chromán na gCearc. Gura fada rath ar an tionscadal agus iad ag cuidiú le feirmeoirí an tírdhreach ar a bhfuil cromán na gcearc ag brath a bhainistiú.”

 

 

Nótaí d'Eagarthóirí: 

  • Is tionscadal €25m é Clár Chromán na gCearc arna mhaoiniú ag DAFM faoi chlár RDP na hÉireann. Tá sé i bhfeidhm ó 2017 agus beidh ar siúl go dtí earrach 2023. Oibríonn an clár le breis is 1,500 feirmeoir ó ar fud na sé Limistéar Cosanta Speisialta (SPAnna) don speiceas. Déanann na feirmeoirí seo 38,000 ha de thírdhreach ardtailte a bhainistiú sna Limistéir Chosanta Speisialta.
  • Is bónas í íocaíocht Chromán na gCearc a bhronntar gach bliain ar rannpháirtithe incháilithe agus is dhíbhinn é atá ceangailte le chomh maith is atá ag éirí le Cromán na gCearc san áit ag leibhéal SPA, le cúnamh ón rannpháirtí.  Aithnítear an obair a dhéanann feirmeoirí chun gnáthóga ar ardchaighdeán a chur ar fáil, cur isteach ar an éan a laghdú agus a bheith páirteach i gcur chuige ilghnéitheach maidir le cromán na gcearc a chaomhnú agus tugtar luach saothair dóibh ina leith. 
  • Ní féidir a bheith cinnte den íocaíocht seo, is díbhinn í a íoctar má tá cromán na gcearc ar thalamh an fheirmeora agus ag éirí leis an éan ann agus go bhfuil na torthaí inmhianta á mbaint amach.  Tá incháilitheacht do Scéim Chromán na gCearc bunaithe ar fheachtas monatóireachta bliantúil ar chromán na gcearc a dtugann Tionscadal Chromán na gCearc fúithi.   
  • Is féidir teacht ar an Tuarascáil Mhonatóireachta ar an rath atá ar phórú na n-éan ag: http://www.henharrierproject.ie/HHP_HH_Monitoring_2019.pdf

 

CRÍOCH

                       

 

Date Released: 18 May 2020