By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

An tAire Creed agus Airí Iascaigh eile tagtha le chéile le Michel Barnier Uasal agus an Coimisinéir Virginius Sinkevicius maidir le hidirbheartaíochtaí iascaigh leis an RA

D'fhreastail an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. ar chruinniú inniu leis an bPríomh-Eadránaí Michel Barnier Uasal agus leis an gCoimisinéir Iascaigh Virginius Sinkevicius maidir leis na hidirbheartaíochtaí iascaigh leis an Ríocht Aontaithe.  Bhí Airí ó na Ballstáit is mó a mbeidh tionchar ag imeacht na Ríochta Aontaithe as an AE páirteach sa chruinniú, lena n-áirítear Airí Iascaigh ón bhFrainc, an Ghearmáin, an Spáinn, an Danmhairg, an tSualainn, an Ísiltír agus an Bheilg.

Thug an tUasal Barnier an t-eolas is déanaí do na hAirí ar mar a sheasann cúrsaí faoi láthair sna hidirbheartaíochtaí maidir le comhaontú iascaigh a dhéanamh leis an Ríocht Aontaithe tar éis trí bhabhta cainteanna a bheith tugtha chun críche.  

Dhírigh an cruinniú ar mhandáid idirbheartaíochta an AE do na cainteanna seo faoina leagtar amach staid an AE i ndáil leis “na coinníollacha rochtana frithpháirteacha, scaireanna cuótaí agus gníomhaíocht thraidisiúnta fhlít an Aontais atá ann a choinneáil”.

D'fháiltigh na hAirí roimh thiomantas mór an Uasail Barnier don cheangal atá idir gach cuid de na hidirbheartaíochtaí casta seo agus go háirithe don cheangal atá idir an chomhpháirtíocht eacnamaíochta ar an iomlán agus do chomhaontú iascaigh a thabhairt chun críche.

Chuir na hAirí go léir in iúl go raibh muinín iomlán acu as Michel Barnier agus a fhoireann na cuspóirí agus prionsabail riachtanacha go léir atá leagtha amach sa mhandáid a chosaint.

Is éard a bhí le rá ag an Aire Creed "Cuirim fáilte mhór roimh an seisiún eolais mionsonraithe ón Uasal Barnier ar mar a sheasann cúrsaí sna hidirbheartaíochtaí iascaigh.   Cuirfear tús leis an 4 babhta idirbheartaíochtaí an tseachtain seo chugainn agus chuidigh sé go mór na fadhbanna atá tagtha chun cinn agus na dúshláin atá i gceist a chloisteáil go díreach ón Uasal Barnier.   Chuir mé tiomantas na hÉireann do mhandáid idirbheartaíochta an AE agus do thoradh ina gcoinnímid an teacht atá againn agus na scaireanna cuótaí atá againn cheana féin in iúl arís.    Thacaigh Airí eile leis sin chomh maith. Tugann an obair atá déanta ag an Uasal Barnier agus a fhoireann muinín dúinn go mbeidh cosaint dhaingean ag leasa iascaigh na hÉireann agus an AE sna hidirbheartaíochtaí."

 

CRÍOCH

Date Released: 26 May 2020