By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Infheistíocht €9m in Earnáil na Gairneoireachta fógartha ag an Aire Hackett Scéim Deontais Chaipitil chun forbairt a dhéanamh ar an Earnáil Tráchtála Ardú 50% ar mhaoiniú na bliana seo caite Glacfar le hiarratais go dtí an 18 Nollag

D’fhógair an Seanadóir Pippa Hackett, an tAire Stáit sa Roinn Talmhaíochta Bia agus Mara, le freagracht ar leith don ghairneoireacht, go bhfuil an Scéim Chabhrach Infheistíochta d’Fhorbairt na Gairneoireachta Tráchtála 2021 oscailte.

 

Agus í ag tabhairt eolais faoin Scéim, ar scéim iomaíoch í atá oscailte do na hearnálacha gairneoireachta ar fad agus a chuirfidh cúnamh deontais chaipitil ar fáil do gach infheistíocht fhaofa ag ráta 40%, dúirt an tAire, ‘Ní foláir dúinn, mar thír, a oiread agus is féidir dár gcuid bia féin a fhás.   Ach in earnáil atá ag dul níos mó i dtreo na teicneolaíochta i rith an ama, tá sé thar a bheith deacair teacht ar an maoiniú a theastaíonn chun coinneáil suas le hiompórtálacha, nó fiú tosú amach sa ghnó. Mar gheall air sin is cúis mhór áthais dom gur éirigh liom 50% sa bhreis a fháil do scéim infheistíochta na bliana seo chugainn. Cuirfear an t-airgead ar fáil do tháirgeoirí seanbhunaithe agus do tháirgeoirí nua araon agus creidim go ndéanfaidh sé an-difríocht san earnáil seo a bhfuil an oiread sin acmhainneacht aici.’ 

Tá sé mar aidhm ag an scéim, a chlúdaíonn réimsí gairneoireachta ó ghlasraí páirce, muisiriúin, barra bia cosanta, barra áise, torthaí boga agus úlla go dtí an bheachaireacht, cleachtais atá neamhdhíobhálach don timpeallacht a chur chun cinn, tacú le héagsúlú i leith obair fheirmeoireachta     agus feabhas a chur ar chaighdeán na dtáirgí agus ar choinníollacha oibre.

Agus í ag fógairt gurb é an 18 Nollaig 2020 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais, dúirt an tAire freisin, ‘Is aitheantas é an maoiniú breise seo d’acmhainneacht na hearnála seo cur lena sciar den mhargadh agus muid ag dul i ngleic, ag an am céanna, leis na dúshláin agus na deiseanna atá cruthaithe ag an mBreatimeacht. Chomh maith leis sin treisíonn sé tiomantas leanúnach an Rialtais i leith earnáil na gairneoireachta. Earnáil í seo ina bhfuil 17,000 duine fostaithe, go díreach nó go hindíreach, agus caithfimid í a chosaint agus a fhorbairt. Dá bhrí sin, tá mé ag súil go gcuideoidh an infheistíocht seo ar bhealaí éagsúla, idir an soláthar don mhargadh baile a choinneáil seasmhach, líon na dtáirgí a thiocfaidh in ionad iompórtálacha a mhéadú, agus tacú le leathnú an ghnó isteach i margaí nua. Tá mé ag súil gur féidir é seo ar fad a chur i gcrích ar shlite atá neamhdhíobhálach don timpeallacht.’

Sa bhliain 2019 rinne earnáil na gairneoireachta aschur táirgeachta arbh fhiú nach mór €477 milliún é ag geata na feirme, bhí thart ar 6,600 fostaithe go lánaimseartha i mbun príomhtháirgeachta agus 11,000 eile fós fostaithe i ngnóthaí breisluacha agus i ngnóthaí iartheachtacha. Is earnáil í atá an-fhuinniúil i gcónaí, agus saothróirí agus táirgeoirí de shíor ag cur lena n-acmhainn iomaíochta agus ag feabhsú a n-inbhuanaitheacht trí theicneolaíocht éifeachtach agus córais atá tíosach ar fhuinneamh a ghlacadh chucu féin.  

 

Críoch

 

Date Released: 23 October 2020