By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Ráig d'Fhiabhras Afracach na Muc sa Ghearmáin

Tá aird tarraingthe ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM) ar an nuacht go bhfuil Fiabhras Afracach na Muc (ASF) aitheanta sa Ghearmáin den chéad uair.

 

Deimhníodh ASF, ar galar marfach é i muca agus i dtoirc alta, inné (10/09/2020) sa taobh thoir de Spree-Neisse laistigh de chúpla ciliméadar de theorainn na Polainne. Cé go bhfaigheann muca agus toirc alta bás de ghnáth de bharr an víris ASF, ní bhíonn aon tionchar aige ar dhaoine agus níl aon bhaol i gceist do shábháilteacht bhia. Tugtar le fios leis na tuairiscí go dtí seo gur torc allta amháin a fuarthas marbh atá i gceist ach níl aon chás den ghalar tuairiscithe i muca clóis sa Ghearmáin. Tá sé deimhnithe ag an Roinn nach bhfuil aon mhuca beo allmhairithe ón nGearmáin go hÉirinn go dtí seo i mbliana.

 

Thángthas ar ASF sa Pholainn ar dtús sa bhliain 2014 agus tá sé ag scaipeadh i measc phobal an toirc allta sa taobh thiar den tír ó mhí na Samhna anuraidh. Rialaíonn reachtaíocht an AE gluaiseacht muc agus táirgí muice ó limistéir a bhfuil tionchar ag ASF orthu sa Pholainn. Tá ról mór ag toirc allta i scaipeadh an ghalair ar mhór-roinn na hEorpa trína ngluaiseachtaí agus caidrimh nádúrtha. Níl pobal inbhunaithe toirc allta in Éirinn, ach is féidir leis an víreas scaipeadh ar bhealaí eile lena n-áirítear teagmháil le muca beo a bhfuil an víreas orthu, éadaí, coisbheart, feithiclí agus trealamh truaillithe agus muca a d'ith dramhbhia ionfhabhtaithe.

 

Thuairiscigh an Eagraíocht Dhomhanda um Shláinte Ainmhithe (OIE) go bhfuil tionchar á imirt ag ASF ar bhreis is 50 tír san Eoraip, san Áise agus san Afraic lena n-áirítear 12 Bhallstát de chuid an AE in 2020. Tá tionchar ollmhór imeartha ag ASF ar earnáil na muc sna tíortha ina raibh sé mar thoradh ar shrianta trádála idirnáisiúnta a bheith á gcur i bhfeidhm. Tugtar aitheantas don tábhacht a bhaineann le hearnáil na muc in Éirinn, measann Bord Bia gurbh fhiú €941 milliún onnmhairithe muiceola don bhliain 2019.

 

Ba mhaith leis an Roinn an deis seo a thapú chun an teachtaireacht maidir leis an ngá atá le faireachas as cuimse ó gach úinéir muc a threisiú lena chinntiú go gcuirtear bearta bithshlándála daingne i bhfeidhm ar a gcuid feirmeacha, go gcuirtear cosc ar mhuca teacht a bheith acu ar dramhbhia agus a chinntiú nach mbíonn teagmháil ag muca le héadaí, feithiclí, coisbheart ná trealamh truaillithe a tháinig as ceantair ar domhan atá buailte le ASF. Ina theannta sin, cuireann an Roinn i gcuimhne arís do dhaoine atá ag taisteal gan aon mhuiceoil ná táirgí muiceola a thabhairt ar ais as ceantair atá buailte le ASF.

 

 

CRÍOCH

Date Released: 11 September 2020