By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

AGUISÍN 1C

CIGIREACHT NA SEIRBHÍSE FORAOISEACHTA

Scrollaigh síos le do thoil ..............

 POST 

CIGIRE    SEOLADH  FÓN  FACS/RÍOMHPHOST 

PRÍOMHCHIGIRE FORAOISEACHTA

 Folúntas      
CIGIRE SINSEARACH
(Foraoiseacht)
Seamus Dunne An tSeirbhís Foraoiseachta, 3 Thiar, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia,Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2. 

01-6072275
087-2515524

01- 6072545
seamus.dunne@agriculture.gov.ie

CIGIRE RANNÓIGE

RANNÓG IAn Deisceart

 

Fergus Moore
Grád I
An tSeirbhís Foraoiseachta An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Eastát Chaisleán Bhaile Sheonach,Loch Garman. 053-91 60207
087- 6750700
053-91- 43834 fergus.moore@agriculture.gov.ie.

CIGIRE RANNÓIGE

RANNÓG II
An Tuaisceart

 Folúntas      
CIGIRE RANNÓIGE(Iniúchóir Comhshaoil) Noel Foley
Grád I

An tSeirbhís Foraoiseachta, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Foirgneamh Leasa Shóisialaigh, Bóthar Oliver Plunkett, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.

074-91 21848
087-2515525
074-91-22791
noel.foley@ agriculture.gov.ie
CIGIRE RANNÓIGE
(Fardal Foraoiseachta)
  
Folúntas
Grád I 
     
CIGIRE
RANNÓIGE
Cosaint Foraoise,
Ábhar Atáirgthe Foraoiseachta,
ISPM Uimh.15

Gerard Cahalane
Grád I

An tSeirbhís Foraoiseachta, 3 Thiar, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2. 01- 6072932
087-2515521
01- 6072545
gerard.cahalane@agriculture.gov.ie
     RANNÓG 1 - DÚICHÍ
3. Ceatharlach, Cill Chainnigh Thuaidh (S.O. 1-21), Laois Thoir (S. O. 5, 9, 14, 19, 20, 25, 26, 31, 32, 36, 37), Cill Dara Billy Murren
Grád II
An tSeirbhís Foraoiseachta An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Sráid na hEaglaise,An Ghráig,Ceatharlach. 059-91 42710
087-2536563

059-91-42711
billy.murren@agriculture.gov.ie  

4. Port Láirge, Cill Chainnigh Theas(S.O. 22-47) Robert Hamilton
Grád III
An tSeirbhís Foraoiseachta, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia,Oifigí an Rialtais,An Gleann, Port Láirge. 051-312338
087-6697072
robert.hamilton@agriculture.gov.ie
5. Corcaigh Thuaidh agus Thoir (S.O. 1-56, 60-67, 71-78, 83-89, 95-100, 109-113, 124-125, 137) Brian Mahoney
Grád II 
An tSeirbhís Foraoiseachta An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Foirgneamh Irish Life, An Meal Theas, Corcaigh. 021-4274233
087-6395423

021-4272114
brian.mahoney@agriculture.gov.ie  

 

6 . Corcaigh Thiar Theas (S.O. 57-59, 68-70, 79-82, 90-94, 101-108, 114-123, 126-136, 138-153 /Ciarraí Theas (S.O. 69-75,79-112) Eugene Curran
Grád II
An tSeirbhís Foraoiseachta, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, 27 Sráid Chnoc na Lobhar,An Sciobairín,Co. Chorcaí. 028-23400
087-2536576
028-23401
eugene.curran@agriculture.gov.ie

7. Luimneach, Tiobraid Árann Thuaidh Thiar

(S.O. 9-11, 13-16, 19-21, 25-27,31-32, 37-38) 

John Madden
Grád II
An tSeirbhís Foraoiseachta, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Halla Houston, Ascaill Bhaile Choimín, Eastát Tionsclaíochta an Ráithín, An Ráithín, Luimneach. 061-306819
087-2536561
061-306815
john.madden@agriculture.gov.ie
9. An Clár Kevin Keary
Grád III
An tSeirbhís Foraoiseachta An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia,Sráid Phroinsais,Inis, Co. an Chláir. 065-6865986
087-6331852
065- 6865982
kevin.keary@agriculture.gov.ie 
15. Tiobraid Árann Theas agus Láir(S.O. 12, 17, 18, 22-24, 28-30, 33-36, 39-91) Seamus Kennedy
Grád III
An tSeirbhís Foraoiseachta, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Teach ACC, Cearnóg na Saoirse,Durlas, Co. Thiobraid Árann.

0504- 90599
087-6468522

0504-90852
seamus.kennedy@agriculture.gov.ie 
17. Ciarraí Thuaidh/Thiar(S.O. (1-68, 76-77) Ciarán Nugent
Grád III 
An tSeirbhís Foraoiseachta, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Ionad an Oileáin,Oileán Ciarraí, Co. Chiarraí. 066-7142706
087-9682040
066-7142707
ciaran.nugent@agriculture.gov.ie
18. Loch Garman Theas(S.O. 18 -54)
Traschomhlíonadh /
Straitéis Tháscach Foraoiseachta /GIS.
Frank Barrett
Grád III
An tSeirbhís Foraoiseachta An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Eastát Chaisleán Bhaile Sheonach, Loch Garman.

053-91 60217
087-2191029

053-9176010
frank.barrett@agriculture.gov.ie
     RANNÓG II - DÚICHÍ
1.  Folúntas       
2. Baile Átha Cliath Theas(S.O. 20-28)
Cill Mhantáin,
Loch Garman Thuaidh
(S.O. 1-17)
Kevin Collins
Grád II
An tSeirbhís Foraoiseachta, 3 Thiar, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2. 01-6072502
087-2229200
01-6072545
kevin.collins@agriculture.gov.ie 

8. Uíbh Fhailí/Tiobraid
Árann Thuaidh
(S.O. 1-8) An Iarmhí Theas
(S.O.1-39)

Charles Fahy An tSeirbhís Foraoiseachta, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Teach Hamilton, Sráid Emmet, Biorra, Co. Uíbh Fhailí. 057-91 21805
087-2536569

057-9121806
charles.fahy@agriculture.gov.ie

 

10. Gaillimh Donal Keegan Grád III An tSeirbhís Foraoiseachta An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Teach Ross,Bóthar na gCeannaithe,Gaillimh.   091-539560
087-6296088
091-539561
donal.keegan@ agriculture.gov.ie
11. Maigh Eo Tom Kavanagh
Grád III
An tSeirbhís ForaoiseachtaAn Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Teach Michael Davitt, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo. 094-9035390
087-2284265

094-90-23633
tom.kavanagh@agriculture.gov.ie

12. Sligeach, Liatroim, An Cabhán Thiar
(S.O. 1-16, 19)
Senan Kelly
Grád III
An tSeirbhís Foraoiseachta,An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Oifigí an Rialtais,Bóthar an Chrainn Mhóir, Sligeach. 071-9141283
087-2691150

071-9141351
senan.kelly@agriculture.gov.ie

13. Dún na nGall Martin Regan
Grád II
An tSeirbhís Foraoiseachta An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Bóthar an Mhuilinn, Na Gleannta,Co. Dhún na nGall. 074-9551852
087-2536562

074-9551853
martin.regan@agriculture.gov.ie

14. An Mhí, Lú, An Longfort, Muineachán, An Iarmhí Thuaidh (S.O. 1-14), Baile Átha Cliath (S.O. 1-19) An Cabhán (S.O. 17,18, 20-44)    Jhan Crane
Grád III
 An tSeirbhís Foraoiseachta, f/ch na Rannóige Taistil An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Oifigí an Rialtais, Sráid Fhearnáin, an Cabhán. 049-4352039
087-9958438
Jhan.crane@agriculture.gov.ie
16. Ros Comáin Matt Fallon
Grád II
An tSeirbhís Foraoiseachta, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Sráid na hEaglaise, Ros Comáin. 090-6630149
087-2536575

090-6627269
matt.fallon@agriculture.gov.ie

    COSAINT FORAOISE, ÁBHAR ATÁIRGTHE FORAOISEACHTA, ISPM Uimh. 15
Cosaint Foraoise, Ábhar Atáirgthe Foraoiseachta, ISPM Uimh. 15 Tom McDonald
Grád II
An tSeirbhís Foraoiseachta, 3 Thiar, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2. 01-6072286
087-6697106

01-6072545 tom.mcdonald@agriculture.gov.ie

Cosaint Foraoise, Ábhar Atáirgthe Foraoiseachta, ISPM Uimh. 15 Cormac O'Flynn
Grád III
An tSeirbhís Foraoiseachta An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Marine Point, Belview Port, Sliabh RuaPort Láirge. 051-851552
087-6219877

051-851514
cormac.oflynn@agriculture.gov.ie

Cosaint Foraoise, Ábhar Atáirgthe Foraoiseachta,ISPM Uimh. 15  Cathal Ryan
Grád III
An tSeirbhís Foraoiseachta,
3 Thiar, An Roinn Talmhaíochta,
Iascaigh agus Bia,
Sráid Chill Dara,
Baile Átha Cliath 2.
01-6072242
087-270 9970

01-6072545
cathal.ryan@agriculture.gov.ie

Cosaint Foraoise, Ábhar Atáirgthe Foraoiseachta,
ISPM Uimh. 15
Ken Bucke
Grád III
An tSeirbhís Foraoiseachta,
3 Thiar, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath
01-6072436
087-2528202

01-6072545
ken.bucke@agriculture.gov.ie

Cosaint Foraoise, Ábhar Atáirgthe Foraoiseachta, ISPM Uimh. 15 Dermot O'Leary
Grád III
An tSeirbhís Foraoiseachta An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Foirgneamh an Chríochfoirt, Calafort Tivoli, Corcaigh. 021-4501632
087-7938750
021-4501633
     AN COMHSHAOL 
An Comhshaol Pat O'Callaghan
Grád II  
An tSeirbhís Foraoiseachta, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, an Muileann, Sráid na hEaglaise, an Chathair, Co. Thiobraid Árann. 052-7445768
087-2536564

052-7445771
pat.ocallaghan@agriculture.gov.ie

 An Comhshaol Folúntas
Grád III

Éiceolaí Foraoiseachta

Orla Fahy
Grád III

An tSeirbhís Foraoiseachta,
An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Teach Davitt,
Caisleán an Bharraigh,
Co. Mhaigh Eo.

094-90-35393
087-6206458

094-90-23633
orla.fahy@agriculture.gov.ie

Seandálaí Emmet Byrnes
Grád III
An tSeirbhís Foraoiseachta,
3 Thiar,
An Roinn Talmhaíochta,
Iascaigh agus Bia,
Sráid Chill Dara,
Baile Átha Cliath 2.
01-6072229
087-2283697
   

01-6072545
emmet.byrnes@agriculture.gov.ie

Tírdhreach agus Dearadh
Laois Thiar (ach amháin
S.O. 5,9,14,19,20,25,26,31,32,36,37)
Pat Farrington
Grád II
An tSeirbhís Foraoiseachta,
An Roinn Talmhaíochta,
Iascaigh agus Bia,
Eastát Chaisleán Bhaile Sheonach, Loch Garman.    
053-9153501
087-2283696

053-9176010
pat.farrington@agriculture.gov.ie

     FARDAL FORAOISEACHTA
Fardal Foraoiseachta Mark Twomey
Grád III
An tSeirbhís Foraoiseachta,
An Roinn Talmhaíochta,
Iascaigh agus Bia,
2A Foirgneamh Irish Life,
An Mall Theas,
Corcaigh.
 
021-4905334
087-2786095

021-4272114
mark.twomey@agriculture.gov.ie

Fardal Foraoiseachta John J. Redmond
Grád III
An tSeirbhís Foraoiseachta
An Roinn Talmhaíochta,
Iascaigh agus Bia,
Eastát Chaisleán Bhaile Sheonach, Loch Garman.
053-9160215
087-9956782
053-9176010
Johnj.redmond@agriculture.gov.ie