By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

AGUISÍN 1D

SAOTHARLANNA/TÁSTÁIL, FEIRMEACHA AGUS STÁISIÚIN ALLAMUIGH

AINM

SEOLADH TEILEAFÓN
Saotharlann Tástála Fola (Brúsalóis) Bóthar na Modhfheirme, Corcaigh 021 4545377
An Phríomhshaotharlann Rialaithe Feola Coimpléasc Saotharlainne Bhacastúin,
Cill Droichid,
Co. Chill Dara
01 6157368
An Lárshaotharlann Taighde
Tréidliachta
(Baictéareolaíocht, Paiteolaíocht agus Víreolaíocht)
Coimpléasc Saotharlainne Bhacastúin,
Cill Droichid, Co. Chill Dara
01 6157106
Feirm na Lárshaotharlainne Tréidliachta Claonadh, Co. Chill Dara 045 838312
Measúnú Cineálacha Barr f/ch Teagasc,
Feirm Bhaile idir Dhá Abhainn,
Mainistir Fhear Maí,
Co. Chorcaí
025 27530
An tSaotharlann Eolaíocht Déiríochta Coimpléasc Saotharlainne Bhacastúin,
Cill Droichid,
Co. Chill Dara
01 6157465
An tSaotharlann Eolaíocht Déiríochta Bóthar na Modhfheirme, Baile an Easpaig,
Corcaigh
021 4543300
An tSaotharlann Eolaíocht Déiríochta Bóthar Chill Liaile, Luimneach 061 452444/338
Ionad Measúnaithe Náisiúnta Cineálacha Barr Feirm Bhacastúin,
Léim an Bhradáin,
Co. Chill Dara
01 6302900

An Rannóg Rialála agus Rialaithe Lotnaidicídí

Coimpléasc Saotharlainne Bhacastúin,
Cill Droichid,
Co. Chill Dara
01 6157552
An tSaotharlann Sláinte Plandaí
(An tSaotharlann Micreascópachta Ábhar Beathúcháin)
Coimpléasc Saotharlainne Bhacastúin,
Cill Droichid,
Co. Chill Dara
01 6157504/09
eirm agus Saotharlann Prátaí Tops, Ráth Bhoth,
Co. Dhún na nGall
074 9145490
An tSaotharlann Tréidliachta Réigiúnach Bóthar na Modhfheirme, Baile an Easpaig,
Corcaigh
021 4543931
An tSaotharlann Tréidliachta Réigiúnach Ráth an Leigéadaigh, Bóthar Hebron, Cill Chainnigh 056 7721688
An tSaotharlann Tréidliachta Réigiúnach Cnoc an Lisín, Luimneach 061 452911
An tSaotharlann Tréidliachta Réigiúnach Droichead Fawcetts,
Dún Aille,
Sligeach
071 9142191
An tSaotharlann Tréidliachta Réigiúnach

Cuasán, Baile Átha Luain, Co na hIarmhí

090 6475514
An tSaotharlann Tástála Síolta Coimpléasc Saotharlainne Bhacastúin,
Cill Droichid,
Co. Chill Dara
01 6157518
Feirm Taighde Tréidliachta Feirm an Bhaile Fhada, Claonadh,
Co Chill Dara
045 868325