By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

AGUISÍN 1E

FOIREANN THEICNIÚIL DEIMHNITHE PRÁTAÍ SÍL

CIGIRÍ PRÁTAÍ SÍL AGUS MAOIRSEOIRÍ DÚICHÍ (DS)

Dúiche / Contae

Ainm & Seoladh Teileafón
  An tUas. Philip Clarke (DS)
Oifigí an Rialtais
An Bóthar Ard, Leitir Ceanainn
Co. Dhún na nGall
074 - 9122591
Leifear An tUas. Thomas Patton
Lána na Croiche
Leifear
Co. Dhún na nGall
074 - 9141542
An Baile Nua/Bealach Féich
Mainéar Uí Chuinneagáin

An tUas. Hugh Gallagher
41 Garrán an Úlloird,
Leitir Ceanainn
Co. Dhún na nGall

074 - 9126362

Dúichí Eile
Folamh  
 

An tUas. Ray Kirby (DS)
An Roinn Talmhaíochta,
Iascaigh agus Bia
Áth Luimnigh, Cill an Chairn,
An Uaimh
Co. na Mí

046 - 9082975

Chill Dara / Cill Mhantáin Thuaidh / Baile Átha Cliath

An tUas. Tom Cunniffe
3 Ard Knockcullen
Cnoc Lín, Baile Átha Cliath 16.

01 - 4944613
Lú / Muineachán

An tUas. Malachy Quigley
Éadan Ceall, Crois an Mhaoir,
Dún Dealgan
Co. Lú

042- 9377413
An Mhí / Baile Átha Cliath

Folamh

 
  An tUas. Michael Mc Donagh (DS)
Bóthar Bhaile an Tóchair
An Leathsheisreach, An tAonach
Co. Thiobraid Árann
067 - 41664
Ros Comáin/An Clár/Gaillimh/Sligeach/Maigh Eo/Laois/Uíbh Fhailí/An Iarmhí/An Longfort/
Tiobraid Árann Thuaidh
An tUas. Pádraig Finnerty
Baile na bhFalmairí,
Órán Mór
Co. na Gaillimhe
091 - 794561

Ciarraí/Corcaigh Thiar/Luimneach

An tUasal John Casey
Stáisiún Tástála Fola
Bóthar na Modhfheirme,
Corcaigh
021 - 7339090
Dúichí Eile

Folamh