By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

AGUISÍN 1F

CIGIRÍ SLÁINTE PLANDAÍ

Baile Átha Cliath, An Mhí agus Lú
Siobhan Casey
An Roinn Talmhaíochta,
Iascaigh agus Bia,
Campas Bhacastúin:
Cill Droichid,
Co. Chill Dara.
Teil: 01 5058751
Facs: 01 6275955
Ríomhphost: siobhan.casey@agriculture.gov.ie
An Iarmhí, Cill Dara, Laois, Uíbh Fhailí
Kieran Kelly
An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia,
Campas Bhacastúin:
Cill Droichid,
Co. Chill Dara..
Teil: 01 5058753
Facs: 01 6275955
Ríomhphost: kieranpkelly@agriculture.gov.ie 
Corcaigh, Ciarraí, Luimneach, An Clár, Tiobraid Árann
John O'Donovan
An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia,
Teach Hibernian,
80a An Meal Theas,
Corcaigh.
Teil: 021 4851433
Facs: 021 4276766
Ríomhphost: john.odonovan@agriculture.gov.ie 
Cill Chainnigh, Port Láirge, Cill Mhantáin agus Ceatharlach
Imogen McGuiness
An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia,
Caisleán Bhaile Sheonach,
Co. Loch Garman,
Teil: 053 9165573
Facs: 051 643446
Ríomhphost: imogen.mcguinness@agriculture.gov.ie 
Dún na nGall, Sligeach,
Liatroim, Maigh Eo,
Gaillimh, Muineachán, An Cabhán, An Longfort agus An Iarmhí

Yvonne Brady
An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia
An Cabhán.
Teil: 049/4368200
Facs: 049/4361486
Ríomhphost: Yvonne.brady@agriculture.gov.ie