By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

AGUISÍN 1G

AN RANNÓG INNEALTÓIREACHTA IASCAIGH

Cuireann an Rannóg Innealtóireachta seirbhís chomhairleach, cigireachta, deartha agus tógála ar fáil don Roinn agus don Rialtas Láir i gcoitinne maidir le gnéithe den Innealtóireacht Iascaigh.

Cuimsíonn an tseirbhís a chuireann an Rannóg Innealtóireachta ar fáil obair chomhshaoil sna timpeallachtaí muirí agus fionnuisce, obair a bhaineann le hiascaigh in aibhneacha agus locha, obair a bhaineann le dobharshaothrú, agus seirbhís chomhairleach, deartha agus tógála maidir le forbairtí calafoirt.

Ceannoifig
An Cloichín
Cloich na Coillte
Co. Chorcaí.
Teil: 023 8859500
Facs: 023 8821780
Réigiún an Oirthir
Lána Líosain
Baile Átha Cliath 2.
Teil: 01 6072870
Facs: 01 6624216
Réigiún an Iarthair
Teach Ross,
Bóthar na gCeannaithe,
Gaillimh
Teil: 091 560500
Facs: 091 568316
Réigiún an Tuaiscirt
An Phríomhshráid Uachtarach,
Béal Átha Seanaidh
Co. Dhún na nGall
Teil: 071 9852561
Facs: 071 9852563
Réigiún an Deiscirt
3 Ardán Greenview
Cé an Phrionsa
Trá Lí
Co. Chiarraí
Teil: 066 7127235
Facs: 066 7128213